Hướng dẫn học

Giới thiệu về chương trình và các cấp độ học

Chương trình Kyna English được xây dựng theo khung Cambridge Young Learners, tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới.

Chương trình bao gồm các cấp độ sau từ thấp đến cao: Pre-Starters, Starters, Movers và Flyers và các khóa học Phonics nhằm giúp trẻ luyện phát âm.

Sau khi hoàn thành cấp độ Starters, trẻ sẽ có thể tham gia kỳ thi Starters. Sau khi hoàn thành cấp độ Movers, trẻ sẽ có thể tham gia kỳ thi Movers. Sau khi hoàn thành cấp độ Flyers, trẻ sẽ có thể tham gia kỳ thi Flyers.

Làm sao để tôi xác định cấp độ phù hợp với con mình?

Để có thể xác định trình độ phù hợp, bố mẹ có thể cho con thi thử các kỳ thi Starters hoặc Movers hoặc Flyers trên mạng để xem trình độ của con. Bố mẹ có thể chọn bất kỳ cấp độ nào Starters hoặc Movers hoặc Flyers để kiểm tra trình độ của trẻ. Nếu con đạt điểm đậu của kỳ thì nào, trẻ sẽ có thể học cấp độ tiếp theo. Hoặc, nếu trẻ đã đạt chứng chỉ ở ngoài, bố mẹ có thể cho con học cấp độ tiếp theo.

Đối với các trẻ học các chứng chỉ khác và muốn tham khảo chương trình Kyna English, bố mẹ có thể tham khảo các bảng quy đổi hoặc liên hệ Kyna For Kids để được tư vấn cấp độ phù hợp.

Đối với các trẻ đang theo học chương trình tiếng Anh tiểu học theo sách giáo khoa:

 • Trẻ học chương trình tiếng Anh tiểu học dành cho lớp 3 tương đương với cấp độ Pre Starters và Starters.
 • Trẻ học chương trình tiếng Anh tiêu học dành cho lớp 4 tương đương với cấp độ Movers.
 • Trẻ học chương trình tiếng Anh tiểu học dành cho lớp 5 tương đương với cấp độ Flyers.
 • Bắt đầu học như thế nào?

  Để bắt đầu học chương trình Kyna English, bố mẹ chỉ cần đăng nhập theo hướng dẫn sau đó chọn cấp độ phù hợp để học.

  Nếu trẻ chưa bao giờ tiếp xúc tiếng Anh hoặc trình độ cơ bản, trẻ nên học 26 khóa học đầu tiên của Kyna Phonics. Sau đó bắt đầu học Pre-Starters đến Starters, Movers, Flyers.

  Trong mỗi cấp độ sẽ có nhiều khóa học. Trong mỗi khóa học có 3 bài học để trẻ tham gia. Trong một tuần, trẻ chỉ nên học và thực hành một khóa học để đạt được mức độ tiếp thu tối đa.

  Sau khi hoàn thành một khóa học, trẻ sẽ tham gia làm bài kiểm tra ở mục Bài kiểm tra. Bố mẹ có thể vào mục Bài kiểm tra, các bài kiểm tra sau mỗi khóa sẽ được sắp xếp theo thứ tự. Để tham gia kiểm tra, trẻ cần hoàn thành bài kiểm tra ở cấp độ trước. Mỗi bài kiểm tra được thực hiện tối đa 3 lần và điểm cần đạt để đậu bài kiểm tra tối thiểu là 50%.

  Bố mẹ có thể theo dõi tiến độ và sự tiến bộ của trẻ như thế nào?

  Bố mẹ có thể theo dõi tiến độ học của con ở mục Báo cáo. Bố mẹ có thể xem số lượng bài học con đã học theo tuần, theo tháng, số bài kiểm tra đã thực hiện, điểm số của các bài kiểm tra.

  Trẻ sẽ qua được các cấp độ nếu thực hiện đầy đủ và đậu bài kiểm tra của cấp độ đó.

  Bạn chưa tìm thấy câu hỏi phù hợp?