CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

KYNA FOR KIDS - CÙNG CHA MẸ ĐÁNH THỨC
THIÊN TÀI TRONG CON

Là một thành viên của Hệ sinh thái đào tạo trực tuyến của Kyna Group , Kyna For
Kids mong muốn trở thành Ngôi trường trực tuyến nơi hàng triệu trẻ em Việt Nam
có thể tham gia học kiến thức mới, kỹ năng mới.