Chính sách bảo mật

I. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân:

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng website thương mại điện tử Kynaforkids.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 6 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Đơn Hàng: Nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình đào tạo, chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Dịch vụ giảng dạy;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website Kynaforkids.vn; (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới; (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Loại dữ liệu thu thập

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (nhưng một số thông tin là tùy chọn) như tên, địa chỉ email, số điện thoại, quốc tịch, địa chỉ cư trú (quốc gia, thành phố), giới tính, độ tuổi, thông tin đăng nhập tài khoản, câu hỏi/câu trả lời bảo mật.

Trong quá trình bạn sử dụng, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thêm thông tin như lịch sử quy trình đăng ký và/hoặc thanh toán, hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi, cookie (được đề cập tại điều khoản khác) và các công nghệ theo dấu khác, thông tin thiết bị có thể quan trọng đối với việc cung cấp dịch vụ thành công.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn và khách hàng, chúng tôi sẽ lưu giữ, xử lý và công bố theo các cách sau:

 • Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
 • Cho phép chúng tôi gửi cho bạn dịch vụ email “Amazon Service”, dù có sự đồng ý hoặc không đồng ý rõ ràng từ bạn. Dịch vụ này sẽ gửi email cho bạn các thông tin về các cập nhật tài khoản, sản phẩm, chương trình khuyến mãi. Trường hợp bạn nhận được thông tin chi tiết qua dịch vụ “Amazon Service”, bạn có thể hủy đăng ký các cập nhật đó bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào link hủy đăng ký ở cuối mỗi email;
 • Thông báo cho bạn về cập nhật sản phẩm, trạng thái tài khoản;
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi;
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết, các đại lý, các nhà cung cấp hoặc các bên cung cấp dịch vụ khác để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi (như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây (ví dụ: Google Cloud Services, Amazon Web Services, Bizfly, VNG Cloud, Sendgrid hoặc các công ty liên kết của nó, ….), dịch vụ phân tích, (ví dụ: Google LLC, Sentry và các công ty liên kết của nó…), CMS (ví dụ: WordPress hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), dịch vụ tiếp thị và quảng cáo (ví dụ: Meta Platforms, Inc. hoặc Google LLC, VNG Corporation, CocCoc, RTB House hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), Công cụ AI phát sinh (ví dụ: Open AI hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.) và các tư vấn viên bên ngoài và các cố vấn chuyên nghiệp. Những cá nhân và tổ chức này sẽ xử lý dữ liệu cá nhân được chia sẻ bởi chúng tôi. Khi một bên thứ ba thực hiện hành động thay mặt cho chúng tôi và trong các trường hợp được áp dụng khác, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để yêu cầu bên đó tuân theo các quy định trong Chính sách bảo mật này hoặc có các biện pháp bảo mật bổ sung để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên kết trừ trường hợp việc chia sẻ đó được cho phép trong Chính sách bảo mật này.

5. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi qua website, ứng dụng hoặc các thông tin liên lạc;
 • Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website thương mại điện tử Kynaforkids.vn
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

6. Quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu được lưu trữ, thay đổi và phản đối của bạn đối với việc xử lý dữ liệu

Bạn có thể liên hệ chúng tôi tại hotro@kynaforkids.vn trong trường hợp:

 • Có bất kỳ yêu cầu nào về thông tin của bạn mà chúng tôi đang có;
 • Mong muốn xác nhận những thay đổi về thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa những thông tin mà chúng tôi đang có về bạn;
 • Có bất kỳ yêu cầu, phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc phản hồi, khiếu nại khi có vướng mắc, yêu cầu sẽ được thực hiện theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Không còn muốn nhận email marketing từ chúng tôi hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi;
 • Muốn xóa tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân của bạn khỏi Kynaforkids. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không chịu trách nhiệm xóa dữ liệu mà chúng tôi đã gửi cho khách hàng của mình qua email hoặc các phương thức khác mà chúng tôi không thể kiểm soát. Bất kể yêu cầu xóa của bạn, chúng tôi có thể lưu trữ tất cả dữ liệu đã xử lý từ dữ liệu thu thập được chẳng hạn như dữ liệu người dùng được mã hóa hoặc ẩn danh.

7. Chất lượng dữ liệu

Chúng tôi tin tưởng vào bạn để đảm bảo rằng thông tin của bạn là hoàn chỉnh, chính xác và đúng với hiện tại. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ sự thay đổi hoặc không chính xác nào trong thông tin của bạn.

8. Lưu trữ dữ liệu

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ khác. Chúng tôi có quyền lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn vĩnh viễn từ thời điểm bạn đăng ký mở tài khoản cho đến khi bạn yêu cầu xóa nó. Và chúng tôi cũng có quyền lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu đã được xử lý như dữ liệu được mã hóa, dữ liệu thống kê, dữ liệu trong hệ thống big data và dữ liệu khác không thể xác định được. Trong trường hợp bạn yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

9. Các biện pháp an ninh

Chúng tôi có các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn và để bảo vệ nó trước hành động cố ý hoặc vô tình thao túng, hủy hoại, mất mát hoặc truy cập trái phép.

Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin, điều quan trọng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn. Thông tin cá nhân được truyền thông qua internet có thể bị chặn bởi người khác. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận rằng chúng tôi không đảm bảo bất kỳ sự bảo mật, khả dụng, ổn định và hiệu suất nào của trang web, trừ trách nhiệm được quy định bởi pháp luật.

10. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật này trong tương lai sẽ được đăng tải trên trang này. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc tại trang web khi có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của mình.

11. COOKIE là gì?

Cookie là một tập tin nhỏ chứa chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn.

11.1. Chúng tôi sử dụng những loại Cookie nào?

Chúng tôi sử dụng 2 loại cookie trên trang web của chúng tôi:

'Session Cookie'

Đây là các cookie tạm thời, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian bạn truy cập vào trang web (hoặc chính xác hơn, cho đến khi bạn đóng trình duyệt sau khi truy cập trang web). Session cookie giúp trang web của chúng tôi ghi nhớ những lựa chọn của bạn ở trang trước, để tránh việc phải nhập thông tin lại. Trên trang web của chúng tôi, các cookie này không chứa thông tin cá nhân và không thể sử dụng để xác định bạn.

'Persistent Cookie'

Đây là các cookie vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Các cookie này giúp chúng tôi xác định bạn là khách truy cập duy nhất (bằng cách lưu trữ số ngẫu nhiên được tạo ra).

11.2. Tại sao chúng tôi sử dụng Cookie?

Để điều chỉnh trang web của chúng tôi sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie, để cho phép chúng tôi phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

 • Nhận diện và đếm số người dùng truy cập và các trang hoặc các phần khác nhau của một trang mà họ đã truy cập trên trang web của chúng tôi;
 • Xem người dùng thay đổi các truy cập trong trang web như thế nào. Vì dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web phổ biến được cung cấp bởi Google Inc. Google Analytics sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải tiến cách hoạt động của trang web ví dụ như đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập và tìm kiếm một cách dễ dàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng cookie này trên trang Bảo mật của Google. Không chỉ có Google Analytics, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cookie của bạn cho quảng cáo số hóa như Google Ads, Facebook Ads và các công cụ phân tích sản phẩm khác.

Tóm lại, bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi liên tục cải tiến trang web và các dịch vụ dành cho bạn. Cookie đã được thiết lập trong trình duyệt của chúng tôi và chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đồng ý thông qua việc sử dụng lên tục trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tắt một số cookie nhất định như được đề cập dưới đây. Nếu bạn tắt các cookie này, chúng tôi không thể đảm bảo cách trang web hoạt động cho bạn.

11.3. Quản lý Cookie của bạn

Bật cookie sẽ đảm bảo bạn nhận được trải nghiệm người dùng tối ưu từ trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể tắt chức năng này bất cứ lúc nào và thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn bất cứ khi nào cookie được gửi đi. Bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả hoặc một số cookie. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn tất cả các cookie, bạn không thể truy cập vào tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi.

Việc sửa đổi hoặc hủy kích hoạt cài đặt cookie của bạn sẽ khác nhau trong các trình duyệt khác nhau. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra hướng dẫn của từng trình duyệt.

12. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Gọi điện thoại đến hotline: 1900 6364 09
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hotro@kynaforkids.vn

13. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Công ty cổ phần Dream Viet Education

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313589030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2015.

Văn phòng làm việc: Lầu 5, Tòa nhà Bcons - 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

14. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

II. Chính sách bảo mật thanh toán:

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Kynaforkids.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Kynaforkids.vn áp dụng với Khách hàng:

 • Kyna For Kids cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Kynaforkids.vn với nguyên tắc Kyna For Kids chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Kyna For Kids, vì vậy Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích lưu giữ thông tin thẻ thì việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Kynaforkids.vn. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.
 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Kyna For Kids chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch.
 • Kyna For Kids cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử Kynaforkids.vn.