Câu hỏi thường gặp

Đối với các chương trình cho bố mẹ

Nếu có bất cứ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học, bố mẹ đều có thể gửi yêu cầu hoàn học phí, chi tiết như sau:
1. Điều kiện hoàn học phí:
- Thời gian yêu cầu hoàn học phí không quá 15 ngày kể từ ngày bố mẹ thanh toán khóa học thành công.
2. Cách tính phần học phí hoàn lại:
- Số tiền hoàn lại = Số tiền đã thanh toán - phí giao hàng (nếu có) - phí chuyển khoản (nếu có) - quà tặng ( nếu có)
3. Cách thức gửi thông tin yêu cầu:
- Để đảm bảo tính bảo mật và xác thực thông tin, trong trường hợp muốn yêu cầu hoàn học phí, bố mẹ vui lòng thực hiện theo 1 trong các cách sau:
Cách 1: Bố mẹ sử dụng đúng thông tin email đã được dùng để đăng ký khóa học để gửi yêu cầu vào email:hotro@kynaforkids.vn.
Cách 2: Hoặc bố mẹ cần sử dụng đúng số điện thoại đã được dùng để đăng ký khóa học gọi vào tổng đài 1900636409 gặp BP.CSKH để yêu cầu hoàn học phí.
Cách 3: Trong trường hợp vì lý do phát sinh nào đó, bố mẹ không thể sử dụng đúng email hay số điện thoại đã đăng ký khóa học, bố mẹ cần cung cấp đúng mã số kích hoạt COD của khóa học, thì yêu cầu hoàn học phí mới được xem là hợp lệ.
4. Phương thức hoàn học phí:
Để thuận tiện cho bố mẹ trong việc hoàn học phí, Kynaforkids sẽ tiến hành theo một phương thức duy nhất là CHUYỂN KHOẢN qua tài khoản ngân hàng.
Do đó bố mẹ vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản khi yêu cầu hoàn học phí gồm:
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản
- Ngân hàng kèm tên chi nhánh
5. Thời gian hoàn học phí:
Bố mẹ sẽ nhận lại học phí trong vòng từ 15 - 20 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền đúng điều kiện theo quy định.

Đối với các ứng dụng

Hiện tại Kynaforkids chưa hỗ trợ phần hoàn học phí đối với các khóa học ứng dụng, rất mong bố mẹ thông cảm.

Đối với các chương trình học Kyna Soroban, Kyna English, Kyna FingerMath

Nếu có bất cứ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học, bố mẹ đều có thể gửi yêu cầu hoàn học phí, chi tiết như sau:
1. Điều kiện hoàn học phí:
- Thời gian yêu cầu hoàn học phí không quá 15 ngày kể từ ngày bố mẹ thanh toán khóa học thành công.
2. Cách tính phần học phí hoàn lại:
- Số tiền hoàn lại = Số tiền đã thanh toán - phí giao hàng (nếu có) - phí chuyển khoản (nếu có) - quà tặng ( nếu có)
3. Cách thức gửi thông tin yêu cầu:
Để đảm bảo tính bảo mật và xác thực thông tin, trong trường hợp muốn yêu cầu hoàn học phí, bố mẹ vui lòng thực hiện theo 1 trong các cách sau:
Cách 1: Bố mẹ sử dụng đúng thông tin email đã được dùng để đăng ký khóa học để gửi yêu cầu vào email:hotro@kynaforkids.vn.
Cách 2: Hoặc bố mẹ cần sử dụng đúng số điện thoại đã được dùng để đăng ký khóa học gọi vào tổng đài 1900636409 gặp BP.CSKH để yêu cầu hoàn học phí.
Cách 3: Trong trường hợp vì lý do phát sinh nào đó, bố mẹ không thể sử dụng đúng email hay số điện thoại đã đăng ký khóa học, bố mẹ cần cung cấp đúng mã số kích hoạt COD của khóa học, thì yêu cầu hoàn học phí mới được xem là hợp lệ.
4. Phương thức hoàn học phí:
Để thuận tiện cho bố mẹ trong việc hoàn học phí, Kynaforkids sẽ tiến hành theo một phương thức duy nhất là CHUYỂN KHOẢN qua tài khoản ngân hàng.
Do đó bố mẹ vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản khi yêu cầu hoàn học phí gồm:
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản
- Ngân hàng kèm tên chi nhánh
5. Thời gian hoàn học phí:
Bố mẹ sẽ nhận lại học phí trong vòng từ 15 - 20 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền đúng điều kiện theo quy định.

Đối với các chương trình Kyna English 1-1

Nếu bố mẹ không hài lòng với chất lượng dịch vụ và chất lượng đào tạo của khóa học, bố mẹ có quyền yêu cầu hoàn lại số tiền cho các buổi chưa học
1. Cách tính phần học phí hoàn lại:
Số tiền hoàn lại = (Số buổi chưa học x Số tiền/buổi (mức phí đào tạo chia cho số buổi)) – Phí quà tặng - Phí thanh toán (nếu có)
2. Phương thức hoàn học phí:
Để thuận tiện cho bố mẹ trong việc hoàn học phí, Kynaforkids sẽ tiến hành theo một phương thức duy nhất là CHUYỂN KHOẢN qua tài khoản ngân hàng.
Do đó bố mẹ vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản khi yêu cầu hoàn học phí gồm:
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản
- Ngân hàng kèm tên chi nhánh
3. Thời gian hoàn học phí:
Bố mẹ sẽ nhận lại học phí trong vòng từ 15 - 20 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Giới thiệu về website kynaforkids.vn

Đăng ký các chương trình học tại kynaforkids.vn

Hướng dẫn thanh toán - Kích hoạt - Tham gia

Câu hỏi thường gặp liên quan đến chương trình Kyna English 1-1

Tạo tài khoản - Đổi / quên mật khẩu

Tải tài liệu và thư viện Tiếng Anh

Điểm thưởng và quy đổi

Chính sách hoàn học phí

Cách thức yêu cầu hỗ trợ nếu có sự cố

Bạn chưa tìm thấy câu hỏi phù hợp?