Câu hỏi thường gặp

Đối với các chương trình cho bố mẹ


1. Điều kiện hoàn học phí:
- Thời gian yêu cầu hoàn học phí không quá 15 ngày kể từ ngày bố mẹ thanh toán khóa học thành công.
- Đã có tham gia học và không quá 50% khóa học
- Khóa học có phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc nội dung do phía Kynaforkids (chứng minh bằng hình ảnh)
2. Cách tính phần học phí hoàn lại:
- Số tiền hoàn lại = Số tiền đã thanh toán - phí giao hàng (nếu có) - phí chuyển khoản (nếu có) - quà tặng ( nếu có)
3. Cách thức gửi thông tin yêu cầu:
Để đảm bảo tính xác thực thông tin, trong trường hợp muốn yêu cầu hoàn học phí, bố/mẹ vui lòng thực hiện việc gửi yêu cầu hoàn học phí như sau:
Cách 1: Bố/mẹ sử dụng đúng thông tin email đã được dùng để đăng ký khóa học để gửi yêu cầu hoàn học phí về email: hotro@kynaforkids.vn
Cách 2: Trong trường hợp phát sinh không thể gửi yêu cầu trực tiếp từ email đã đăng ký như:
- Email tự động từ hệ thống Kynaforkids
- Địa chỉ email bị sai
- Email không còn sử dụng nữa
Bố /mẹ cần làm như sau:
Bước 1: Bố/ mẹ sử dụng email khác để gửi yêu cầu hoàn học phí về: hotro@kynaforkids.vn (Trong nội dung email gửi về phải ghi rõ số điện thoại đã dùng đăng ký khóa học).
Bước 2: Sử dụng đúng số điện thoại đăng ký khóa học gọi về hotline 1900 636409 xác nhận lại thông tin email đã dùng để gửi Yêu cầu hoàn học phí.
4. Phương thức hoàn học phí:
Để thuận tiện cho bố mẹ trong việc hoàn học phí, Kynaforkids sẽ tiến hành theo một phương thức duy nhất là CHUYỂN KHOẢN qua tài khoản ngân hàng.
Do đó bố mẹ vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản khi yêu cầu hoàn học phí gồm:
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản
- Ngân hàng kèm tên chi nhánh
5. Thời gian hoàn học phí:
Bố mẹ sẽ nhận lại học phí trong vòng từ 15 - 20 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền đúng điều kiện theo quy định.
6. Lưu ý:
Kynaforkids không áp dụng chính sách hoàn học phí đối với các trường hợp sau:
- Các khóa học có thời hạn học < 1 năm
- Học viên không muốn học: do không thu xếp được thời gian hoặc chưa tham khảo kỹ nội dung khóa học trước khi mua, khóa học không phù hợp...
- Học viên muốn hoàn tiền để mua khóa tương tự tại nơi khác
- Do lỗi kỹ thuật khách quan từ phía học viên (thiết bị hoặc đường truyền mạng không đáp ứng).
Tuy chưa hỗ trợ hoàn học phí trong các trường hợp trên, nhưng Kynaforkids sẽ hỗ trợ bố mẹ với một trong các lựa chọn sau:
- Nếu bố mẹ có nhu cầu muốn chuyển nhượng, Kynaforkids hỗ trợ cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản học theo yêu cầu của bố mẹ. Hoặc:
- Bố mẹ có thể chuyển đổi sang khoá học khác của Kynaforkids với giá trị bằng hoặc thấp hơn giá trị khoá học đã mua .
( Kynaforkids chỉ hỗ trợ chuyển đổi khóa học 1 lần và trong vòng 15 ngày kể từ khi thanh toán – các khóa đã chuyển đổi sẽ không được áp dụng chính sách hoàn học phí và trong trường hợp bố mẹ chọn khóa học có giá trị thấp hơn thì phần chênh lệch sẽ không hoàn lại bằng tiền)

Đối với các ứng dụng

Hiện tại Kynaforkids chưa hỗ trợ phần hoàn học phí đối với các khóa học ứng dụng, rất mong bố mẹ thông cảm.

Đối với các chương trình cho trẻ (English, Soroban, FingerMath, Primary Math)


1. Điều kiện hoàn học phí:
- Thời gian yêu cầu hoàn học phí không quá 15 ngày kể từ ngày bố mẹ thanh toán khóa học thành công.
- Đã có tham gia học và không quá 50% khóa học
- Khóa học có phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc nội dung do phía Kynaforkids (chứng minh bằng hình ảnh)
2. Cách tính phần học phí hoàn lại:
- Số tiền hoàn lại = Số tiền đã thanh toán - phí giao hàng (nếu có) - phí chuyển khoản (nếu có) - quà tặng ( nếu có)
Riêng với khóa Kyna English Premium, số tiền hoàn lại được tính như sau
Số tiền hoàn lại = Số tiền đã thanh toán - chi phí đã học - phí giao hàng (nếu có) - phí chuyển khoản (nếu có) - quà tặng ( nếu có)
3. Cách thức gửi thông tin yêu cầu:
Để đảm bảo tính xác thực thông tin, trong trường hợp muốn yêu cầu hoàn học phí, bố/mẹ vui lòng thực hiện việc gửi yêu cầu hoàn học phí như sau:
Cách 1: Bố/mẹ sử dụng đúng thông tin email đã được dùng để đăng ký khóa học để gửi yêu cầu hoàn học phí về email: hotro@kynaforkids.vn
Cách 2: Trong trường hợp phát sinh không thể gửi yêu cầu trực tiếp từ email đã đăng ký như:
- Email tự động từ hệ thống Kynaforkids
- Địa chỉ email bị sai
- Email không còn sử dụng nữa
Bố /mẹ cần làm như sau:
Bước 1: Bố/ mẹ sử dụng email khác để gửi yêu cầu hoàn học phí về: hotro@kynaforkids.vn (Trong nội dung email gửi về phải ghi rõ số điện thoại đã dùng đăng ký khóa học).
Bước 2: Sử dụng đúng số điện thoại đăng ký khóa học gọi về hotline 1900 636409 xác nhận lại thông tin email đã dùng để gửi Yêu cầu hoàn học phí.
4. Phương thức hoàn học phí:
Để thuận tiện cho bố mẹ trong việc hoàn học phí, Kynaforkids sẽ tiến hành theo một phương thức duy nhất là CHUYỂN KHOẢN qua tài khoản ngân hàng.
Do đó bố mẹ vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản khi yêu cầu hoàn học phí gồm:
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản
- Ngân hàng kèm tên chi nhánh
5. Thời gian hoàn học phí:
Bố mẹ sẽ nhận lại học phí trong vòng từ 15 - 20 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền đúng điều kiện theo quy định.
6. Lưu ý:
Kynaforkids không áp dụng chính sách hoàn học phí đối với các trường hợp sau:
- Các khóa học có thời hạn học < 1 năm
- Học viên không muốn học: do không thu xếp được thời gian hoặc chưa tham khảo kỹ nội dung khóa học trước khi mua, khóa học không phù hợp...
- Học viên muốn hoàn tiền để mua khóa tương tự tại nơi khác
- Do lỗi kỹ thuật khách quan từ phía học viên (thiết bị hoặc đường truyền mạng không đáp ứng).
Tuy chưa hỗ trợ hoàn học phí trong các trường hợp trên, nhưng Kynaforkids sẽ hỗ trợ bố mẹ với một trong các lựa chọn sau:
- Nếu bố mẹ có nhu cầu muốn chuyển nhượng, Kynaforkids hỗ trợ cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản học theo yêu cầu của bố mẹ. Hoặc:
- Bố mẹ có thể chuyển đổi sang khoá học khác của Kynaforkids với giá trị bằng hoặc thấp hơn giá trị khoá học đã mua .
( Kynaforkids chỉ hỗ trợ chuyển đổi khóa học 1 lần và trong vòng 15 ngày kể từ khi thanh toán – các khóa đã chuyển đổi sẽ không được áp dụng chính sách hoàn học phí và trong trường hợp bố mẹ chọn khóa học có giá trị thấp hơn thì phần chênh lệch sẽ không hoàn lại bằng tiền)

Đối với các chương trình Kyna English 1-1

Nếu bố mẹ không hài lòng với chất lượng dịch vụ và chất lượng đào tạo của khóa học, bố mẹ có quyền yêu cầu hoàn lại số tiền cho các buổi chưa học
1. Cách tính phần học phí hoàn lại:
Số tiền hoàn lại = (Số buổi chưa học x Số tiền/buổi (mức phí đào tạo chia cho số buổi)) – Phí quà tặng - Phí thanh toán (nếu có)
2. Phương thức hoàn học phí:
Để thuận tiện cho bố mẹ trong việc hoàn học phí, Kynaforkids sẽ tiến hành theo một phương thức duy nhất là CHUYỂN KHOẢN qua tài khoản ngân hàng.
Do đó bố mẹ vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản khi yêu cầu hoàn học phí gồm:
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản
- Ngân hàng kèm tên chi nhánh
3. Thời gian hoàn học phí:
Bố mẹ sẽ nhận lại học phí trong vòng từ 15 - 20 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Giới thiệu về website kynaforkids.vn

Đăng ký các chương trình học tại kynaforkids.vn

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Kyna English

Hướng dẫn thanh toán - Kích hoạt

Hướng dẫn tham gia học

Câu hỏi thường gặp liên quan đến chương trình Kyna English 1-1

Tạo tài khoản - Đổi / quên mật khẩu

Tải tài liệu và thư viện Tiếng Anh

Điểm thưởng và quy đổi

Chính sách chuyển đổi khóa học/ hoàn học phí

Cách thức yêu cầu hỗ trợ nếu có sự cố

Bạn chưa tìm thấy câu hỏi phù hợp?