Simon Memorize Online là một phiên bản trực tuyến và miễn phí của trò chơi điện tử cổ điển về kỹ năng rèn luyện sự thông minh “Simon”. Với game Simon Memorize sẽ là một phương pháp tuyệt vời để cải thiện khả năng tập trung trí nhớ của con bạn

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version