Labyrinth Adventures là game dành cho trẻ, nhiệm vụ của trẻ là điều khiển cô bé quàng khăn đỏ đi những con đường khác nhau để né tránh những chú sói để đến được nhà bà.

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version