Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 5 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 5 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 5 test A

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 5 tập 1

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 5 tập 1

Exercise 2: Reorder the words/ phrases to make complete sentences.  (sắp xếp lại từ hoặc cụm từ thành câu hoàn chỉnh).

1.    from/ America./ I/ am

2.    brother/ like/ My/ cat./ doesn’t

3.    some/ Peter/ wants/ food.

4.    friend./ is/ Tom/ my

5.    an/ Would/ you/ like/ ice-cream?

6.    would/ What/ you/ like?

7.    in/rainy/July./It’s

8.    What/job?/is/her

9.    chant/aloud./Read/the

10.    Is/ this/ desk?/ a

Exercise 3: Pick out one redundant letter to make the correct word. (Bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng).

1.    STASR

2.    STUTDENT

3.    WHUERE

4.    PLEARSE

5.    BIARTHDAY

6.    NOTESBOOK

7.    WDOULD

8.    TSREE

9.    SCHOIOL

10.    CANGDLE

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 10)

1. My birthday is on………………

a. the first of October    b. the fifth of October

c. the first of September    d. <he first of December

2. I………………with my friends when I have ………………time.

a. match – free                    b. chat – free

c. match – these                    d. chat – these

3. Can you……………..

a. swim          c. swing

b. sing            d. surf

4. We are going to …. now

a. bowling class            b. English class

c. meeting class           d. swimming class

5. I like……………..

a. skipping          c. looking

b. cooking            d. surfing

6. Are you……………..

a. Spanish            c. Japanese

b. English            d. Vietnamese

7. Do you like ……… ? 

a. reading            c. teaching

b. feeding            d. knitting

8. He can ……………..

a. have an answer            c. use a computer

b. use a calender              d. feel stronger

9. She likes listening to……………..

a. music            c. sing

b. song              d. singing

10. It’s the………….of October.

a. first              c. sixth

b. fifth               d. third

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 5 test B

Exercife 2: Reorder the words/ phrases to make complete sentences. (sắp xếp lại từ hoặc cụm từ thành câu hoàn chỉnh

1.    I have/ in/ my bag./ a book

2.    is/ you./ doll/ This/ for

3.    England/, too./ Jim/ is/ from

4.    When/ is/ birthday?/ father’s/ your

5.    is/robot./This/a

6.    is/ from/ Singapore./ She

7.    a/ this/ Is/ desk?

8.    morning,/ teacher!/ Good

9.    for/gift/you./is/This

10.    hungry/ now./ am/1    ………….

Exercise 3: Pick out one redundant letter to make the correct word, (Bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng

1.    BECAUTSE

2.    F1GSH

3.    HOUSYE

4.    RSULER

5.    LOEOK

6.    PIENCIL

7.    WHUERE

8.    WHIUTE

9.    NUMBWER

10.    REAQD

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 11)

1. She comes from …………

a. England    b. America    c. Japan    d. Germany

2. We are going to the…………. tonight.

a. Physic club    b. Music club    c. English club d. Football club

3. What………….are you in?

a. class    b. flat

c– grade    d. group

4. Hike………………

a. skipping    b. cooking    c. looking    dsurfing

5. Are you………………?

a. Spanish    b. English    c.Japanese   d. Korean

 6. She likes listening to……………

a. English songs             b. Russian songs

c. Korean songs             d. Vietnamese songs

7. It’s the ……………. of October.

a. first    b.    fifth    c.    sixth    d. third

8. Do you like………………?

a. reading    b.    feeding    c.    teaching    d. kneeting

9.Are you…………?

a. Spanish    b. English    c.    Japanese    d. Vietnamese

10. They’re all ……….after school.

a. well    b.    fine    c.    not bad    d. tired

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 1, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5464"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K