Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 3 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 3 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 3 test A

Exercise 1: Choose the correct answer (chọn đáp án đúng)

1. Is this a book?

a. Yes, it’s not.       b. Yes, it.       c.Yes,it is       d.Yes, it isn’t

2. There …. twwo chairs in my classroom.

a. is       b. be     c. are     d.do

3. This birthday cake is …….. you

a. for     b. on     c.of     d.to

4. How are you?-…………..

a. I’m nice                     b.I’m happy

c. I’m fine, thanks         d. I’m good, thanks

Excercise 2 : Match each picture with a suitable word/ phrase

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4

 

Exercise 3: Put missing letters or a word to complete these sentences (điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu)

1. Where are you f_ _m?

2. Goodbye . S_you late.

3. He’s ten years o_ _.

4. A: How’s the weat _ _r today? B: It’s very hot today.

5. This gi_t is for you.

6.    This _ _ my teacher.

7.    The cak_ is for you.

8.    How m_ y clouds are there?

9.    He is from Engl_ _d.

10.    They are d_ _tors.

Exercise 4 : Listen and tick the correct photo

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 3 test B

Exercise 1: Choose the correct ansvver. (Chọn đáp án đúng)

1. VVhere are you from? -…………… from America.

a.My          b.i          c.I’m          d.Me

2. When……………..your brother’s birthday?

a. are          b. and          c. end          d. Is

3. How are you? -.

a. I’m nice           b.I’m happy            c. I’m fine thanks            d. I’m good, thanks

4– What……………- That’s an eraser.

a. It           b.This           c.That             d. Its

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 2 Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 2

Exerctse 3: Put missing letters or a word to complete these vvords/ sentences. (Điên cliĩr cái hoặc từ còn thiếu dê hoàn thành từ/ câu).

1.    CLASSRO_M

2.    AUGU_T

3.    My sister like candy very much.

4.    Goodbye, chi_ _ren. See you later.

5.    T_ANK

6.    Mary is hap_y because today is her birthday.

7.    Goodbye. See you tomorr w.

8.    Is your ro_m big?

9. There are m_ _y pens in my school bag.

10. SUMMAR_

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 2 Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 2

 

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 3

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 3, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5360"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K