Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 17 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 17 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 17 test A

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make the correct word  (bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng).

1. APPWLE

2. MIALK

3. MAFRCH

4. WHUAT

5. BROBWN

6. OPDEN

7. SCKY

8. WHQEN

9. CHANIR

10. THAHNK

Excercise 3: Put missing letters or a word to complete these sentence, (Điên chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. you/ Can/ fly/ a/ kite?

……………………………………………………….

2. It/ Monday/ today./ is.

……………………………………………………….

3. many/ How/ there?/ are/ rulers

……………………………………………………….

4. are there/ How many/ that box?/ toys/ in

……………………………………………………….

5. like/ a/ banana./1/ would

……………………………………………………….

6. on/ Monday./ I/ English lessons/ have

……………………………………………………….

7. in/ twenty/ There are/ students/ my class.

……………………………………………………….

8. subject/ favourite/ Music./ is/ Her

……………………………………………………….

9. fly/ can/ I/ kite./ a

……………………………………………………….

10. there?/ are/ crayons/ How/ many

……………………………………………………….

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp đúng). (Track 34)

1 What does look like? . …

a. your sister          b. your teacher

c. your mother       d.yourdoct

2. What’s she like? – She’s ………….

a. joyful               b. beautiful

c. cheerful           d. careful

3 My dad and mum like…………. very much.

a beef        b. fish            c. fishes          d. meat

4. I never forgot my …………. days

a. neighborhood         b. childhood

c. robinhood               d. brotherhood

5. Tom’s mother is kind and………..

a. cheerful                  b. careful

c. beautiful                d. wonderful

6. The children are ………….

a. lovely                     b. lucky

c. pretty                    d. friendly

7, This is my mother. She Isn’t …………..

a. slim         b. small           c. short         d. sporty

8. Is your mother very ………….. ?

a. friendly               b. kindly

c. lovely                 d. skinny

9. Her mother looks ………………..

a. lucky               b. pretty

c. sporty             d. ready

10. That’s my mother …………..

a. over there           b. there

c. here                     d. very nice

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 17 test B

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make the correct word (Bỏ một chữ cái thừa để có từ dúng).

1. BEDROVOM

2. ROBWOT

3. ANSWGER

4. WHQEN

5. TABQLE

6. D0LLE

7. MOTRORBIKE

8. CANVDLE

9. CANSDY

10. CAZKE

Excercise 3: Reorder the words/ phrases to make complete sentences. (Sắp xếp lại từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chinh).

1. are/ notebooks./ my/ new/ These

……………………………………………………….

2. says./ Listen/ the teacher/ what/ to

……………………………………………………….

3. This/ apple/ for/ is/ you.

……………………………………………………….

4. big/Those/clouds./are

……………………………………………………….

5. is/My/doll/green.

……………………………………………………….

6. on/ the table./ ten/ pens/ There are

……………………………………………………….

7. the/ aloud./ Read/ chant

……………………………………………………….

8. on/ are/ pictures/ the/ The/ wall, bicyde/ My/ pink, me?/ Can/ help/ you

……………………………………………………….

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp đúng). (Track 35) 

1. She’s very ……………………

a. nice               b. fine             c. careful               d. kind

2. My mother looks very ……………………..

a. long              b. fit                 c. strong               d. sporty

3. My mother is ………………. years old.

a. thirty five               b. thirty nine

c. fifty five                d. fifty nine

4. He likes ………………. very much.

a. walking                   b. dancing

c. cooking                  d. joking

5. Tom’s mother is kind and ……………

a. cheerful              b. careful

c. beautiful             d. wonderful

6. She loves ……………

a. spring                   b. boards

c. sports                   d. stop

7. What’s your mother’s favourite ……………..?

a. book                   b. cook

c. food                    d. soup

8. My teacher is ……………. and kind.

a. pretty                  b. lovely

c. friendly                d. happy

9. What does …………. look like?

a. your sister             b. your teacher

c. your mother          d. your doctor

10. What’s she like? – She’s …………….

a. joyful                    b. beautiful

c. cheerful               d. careful

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 17

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 17, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5723"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>