Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 16 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 16 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 16 test A

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. Would you like a cake? – Yes, …………………

a. please         b. bye             c. sorry             d. here you are

2. Friday is my favourite ………………

a. day’s               b. days              c. day             d. a day

3 ………….is she happy? – Because today is her birthday.

a. Why             b. How            c. Do             d. Does

4. There are………….. chairs In my room.

a. four            b. a             c. an          d. one

Exercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. Jim can speak Eng_ h but I cannot speak Vietnamese.

2. I have a cat _ _ da dog.

3. My brother has t_n pets.

4. Look at the board and w_ _ te what the teacher says

5. I learn a lot ab_ _t animals and plants.

6. Is It a r_ _nd box? – No, It is a square box.

7. This Is her n_w school. Its big.

8. Do you have any toy_ ?

9. How many pets a_ _ there?

10. This gift is_ _ _ you. – Thank you.

Exercise 4: Listen and choose what you hear (Nghe và chọn phương em nghe thấy). (Track 32)

1.

a. She has apples and milk for her breakfast.

b. She has noodles and tea for her breakfast.

c. She has noodles and milk for her breakfast.

d. She has apples and tea for her breakfast.

2.

a. Here favourite drink is coffee.

b. Her favourite drink is milk.

c. Her favourite drink is water.

d. Her favourite drink is mineral water.

a. I’d like to get chicken.

b. I’d like to cook chicken,

c. I’d like to eat chicken.

d. I don’t like to eat chicken

4.

a. put the words into the right columns.

b put the words into the five columns.

c. put the words into the nine columns.

d. Put the words into the fine columns.

5.

a. My favourite drink is fruit juice. .

b. My favourite drink is apple juice.

c. My favourite drink is orange juice.

d. My favourite drink is lemon juice.

6.

a. I do like orange juice.

b. I don’t like apple juice,

c. I don’t love lemon juice.

d. I don’t like orange juice.

7.

a. Beef and chicken are my favourite foods.

b. Fish and chicken are my favourite foods.

c. Pork and chicken are my favourite foods.

d. Food and chicken are my favourite foods.

8.

a. These are her favourite food and drink,

b. These are his favourite food and drink.

c These are my family’s favourite food and drink.

d. These are my favourite food and drink.

9.

a. What about some juice?

b. What about some lemon juice?

c. What about some apple juice?

d. What about some orange juice?

10.

a. It’s nice favourite drink.

b. It’s fine favourite drink,

c. It’s my favourite drink.

d. It’s her favourite drink.

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 16 test B

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. Do you have ………. on Friday? No, I have English.

a. Informatics          b. cakes           c. desks           d. books

2. Where Is Tom from? – He is from ………….

a. English          b. England          c. American           d. Singaporean

3. The maps are ……………. the wall.

a. on             b. in             c. between              d. to

4. Would you like ……………… ice cream? – Yes, please.

a. a            b. an              c. some            d. the

Exercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. Hi, Peter. I’m f_ _m Singapore.

2. My brother is th_ _e years old.

3. Peter can r_ _ _ a bike.

4. _ _w many desks are there? – There are ten desks.

5. It’s win_ _ in Hanoi.

6. How _ _d is your sister?

7. Is your classroom big? – _ _ _ , It Is.

8. That is _ bicycle.

9 My favourite f_ _d is pizza.

10 Hello, Mary. I’m _ _ _ _ Ho Chi Minh City.

Exercise 4: Listen and choose what you hear(Nghe và chon phương án em nghe thấy). (Track 33) 

1.

a. Would you like some apples or bread?

b. Would you like some noodles or bread?

c. Would you like some noodles or beef?

d. Would you like some noodles or meat?

2.

a. I love milk. I drink it every Monday.

b. I love milk. I drink it everytime.

c. 1 love milk. I drink it everywhere.

d. 1 love milk. I drink It everyday.

3.

a. What’s your favourite food?      b. What’s your favourite .foot?

c. What’s your favourite cook?      d. What’s your favourite book?

4.

a. Yes, I like it very much.

b. Yes, I do like It very much,

c. Yes. I like it much.

d. Yes, I like It.

5.

a. What should you like to eat?

b. What would you like to eat?

c. What could you like to eat?

d. What would you like to drink?

6.

a. Is his favourite thing fish?

b. Is this your favourite food?

c. Is his favourite food chicken?

d. Is his favourite food fish?

7.

a. Does Peter like coffee?

b. Does Peter like tea?

c. Does Peter like milk?

d. Does Peter like beer?

8.

a. I love milk.

b. I love silk.

c. I love news.

d. I love chew.

9.

a. These are her favourite food and drink.

b. These are his favourite food and drink.

c. These arc my family’s favourite food and drink.

d. These arc my favourite food and drink.

10.

a. What about some juice?

b. what about some lemon juice?

c. What about some apple juice?

d. what about some orange juice?

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 16

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 16, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5668"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>