Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 13 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 13 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 13 test A

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete these sentence (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. Can you swim? _ _ ,- I can’t.

2. c_ _cle the answer, please.

3. There are s_ _n days in a week.

4. She is my fr _d, too.

5. My favourite sub _ t is Music.

6. Would you like some or_ _ge juice?

7. Bye. See you tomo_ _ow.

8. Mary is at sch_ I.

9. c_ _de the answer, please.

10. This is a r_ _ _ it.

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. Can the cat fly? – ………………

a. No. it can          b. No. it does            c. No. it can’t            d. No. it doesn’t

2. ………….your friend’s name?

a. What’s           b. How’s           c. when’s            d. Who’s

3…………..students are there in your class? – There are eleven students,

a. How many        b. How much            c. How old               d. What

4 …………… are they? – They’re my friends.

a. Who                b. What                c. which              d. Where

Exercise 4: Listen and choose what you hear (Nghe và chọn phương án em nghe thấy). (Track 26)

1.

a. Farmers work five days a week.

b. Workers work Five days a week.

c. Doctors work five days a week.

d. Drivers work five days a week.

2.

a Where does she work?           b. When does he work?

c Where does he work?             d. who does he work for?

3.

a. She often plays tennis at 4:30 p.m.

b. She often plays table tennis at 4:00 p.m.

c. She often plays table tennis at 4:30 p.m.

d. She often plays table tennis at 2:30 p.m.

4.

a. Everyday I get up at six o’clock.

b. Everyday I get up at seven o’clock.

c. Everyday I get up at six thirteen o’clock.

d. Everyday I get up at five o’clock.

5.

a. On Monday he usually takes my family to my grandparents’.

b. On Saturday he usually takes my family to my grandparents’.

c. On Sunday he usually takes my family to my grandparents’.

d. On Friday he usually takes my family to my grandparents’.

6.

a. My father works for a boat company.

b. My father works for a big company.

c. My father works for a board company.

d. My father works for a bus company.

7.

a. My brother is a bus driver in London.

b. My brother is a taxi-driver in London.

c. My brother is a driver in London.

d. My brother is a truck driver in London.

8.

a. He has dinner with family at six thirteen.

b. He has dinner with family at six fifteen.

c. He has dinner with family at six thirty.

d. He has dinner with family at six fifty.

9.

a. When do you go for a bath?

b. When do you go to the board?

c. When do you go for lunch?

d. When do you go to bed?

10.

a. Tony and Jane go to school at six.

b. Tony and Jane go to school seven ten.

c. Tony and Jane go to school at seven.

d. Tony and Jane go to school at seven fifteen.

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 13 test B

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete there sentences. (điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu)

1. Can you s_im, Tom? – No, I can t.

2. What is her j_ _? – She is a teacher.

3. My books are _ _ the bookshelf.

4. My books are on the ta_ _e.

5. This is my sister._ _ _ name is Alice.

6. That’s my fa_ _er.

7. Do you have toys? – Yes, I h a doll.

8. Would you like some or_ _ge juice?

9. H_ _ is the weather today? – It’s cool today.

10. CH_KEN.

 

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. ………..do you like? -1 like pizza.

a. Where          b. What              c. How             d. Who

2. How …………. robots are there?

a. many           b. much              c. any              d. very

3. ……………..do you like? -1 like milk.

a. How            b. What              c. When             d. Who

4. …………..students are there in your class? – There are eleven students

a. How many           b. How much             c. How old            d. What

Exercise 4: Listen and choose what you hear (Nghe và chọn phương án em nghe thấy). (Track 27)

1.

a. What does your brother do?          b. What does your father do?

c. What does your sister do?              d. What does your mother do?

2.

a. She leaves for breakfast at seven.

b. She leaves for school at seven.

c. She leaves for work at seven.

d. She leaves for a walk at seven.

3.

a. The doctor is sitting on a chair.

b. The doctor is standing on a chair.

c. The doctor Is reading on a chair.

d. The doctor is lying on a chair.

4.

a. My mother’s a teacher. She teaches at school.

b. My father’s a teacher. She teaches at school.

c. My mother’s a doctor. She works in a hospital.

d. My father’s a doctor. He works in a hospital.

5.

a. Farmers work five days a week.

b. Workers work Five days a week.

c. Doctors work five days a week.

d. Drivers work five days a week.

6.

a. Where does she work?            b. When does he work?

c. Where does he work?              d. What does he work for?

7.

a. She often plays tennis at 4:30 p.m.

b. She often plays table tennis at 4:00 p.m.

c. She often plays table tennis at 4:30 p.m.

d. She often plays table tennis at 2:30 p.m.

8.

a. Everyday I get up at six o’clock.

b. Everyday 1 get up at seven o’clock.

c. Everyday I get up at six thirteen o’clock.

d. Everyday 1 get up at five o’clock.

9.

a On Monday he usually takes my family to my grandparents’.

b. on Saturday he usually takes my family to my grandparents’.

c. on Sunday he usually takes my family to my grandparents’.

d. on Friday he usually takes my family to my grandparents’.

10.

a. My father works for a boat company.

b. My father works for a big company.

c. My father works for a board company.

d. My father works for a bus company.

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 13

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 13, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5607"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K