Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 11 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 11 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 11 test A

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make the correct word. (BỎ ‘một chữ cái thừa để có từ đúng).

1. WAUL

2. MIRROHR

3. EUAT

4. CLASSGROOM

5. SBKY

6. MUSQIC

7. DESJK

8. SINGERR

9. CHDAIR

10. CLOPCK

Exercise 2: Reorder the words/ phrases to make complete sentences.(Sắp xếp lại từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh).

1. There/ pencil boxes./ two/ ar..

…………………………………………………..

2. dolls./ has/ two/ Mary

…………………………………………………..

3. gift/you./This/for/is

…………………………………………………..

4. is/ This/ green./ shirt/ a

…………………………………………………..

5. an/ ice cream?/ Would/ you/ like

…………………………………………………..

6. very/English/I/much./like 

…………………………………………………..

7. today./ It’s/ hot

…………………………………………………..

8. Oxford Primary School./ at/ a studen/ is/ Mary

…………………………………………………..

9. dance/ and/ can/ sing./ she

…………………………………………………..

10. our/ classroom./ is/ This

…………………………………………………..

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 22)

1. Every day he gets up at………………

a. seven thirty                  b. six fifteen                 c. six thirteen                 d. six thirty

2. It’s time to go………………

a. to bath         b. to bed         c. to that         d. back

3- Oh, really? My father’s a……………… too

a. worker         b. factory manager         c. manager         d.factory worker

4. He watches……………… or listens to music.

a. a film         b. TV         c. story         d. movie

5. She is……………… years old.

a. eight         b. nine         c. three         d. nineteen

6. He’s a………………

a. walker         b. teacher         c. doctor         d. worker

7. What time is it……………… ?

a. brown         b. man         c. now         d. you

8. How many……………… are there in the classroom?

a. desks         b. chairs         c. books         d. doors

9. It’s time to go for a……………… Tom.

a. wall         b. work         c. walk         d. watch

10. She……………… in a primary school.

a. studies         b. works         c. lives         d. teaches

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 11 test B

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make the correct word. (Bỏ chữ cái thừa để có từ đúng).

1. PICITGURE

2. PIQG

3. QUESTINON

4. RSRH

5. FLOWKER

6. SNUEAKERS

7. RUOLER

8. USTGEN

9. KIXTCHEN

10. EENGINEER

Exercise 2: Reorder the words/ phrases to make complete sentences. (sắp xếp lại từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh).

1. My toys/ the/ are/ in/ brown box.

…………………………………………………….

2. on the/ My/ books/ are/ bookshelf.

…………………………………………………….

3. has/two/Mary/dolls.

…………………………………………………….

4. remember/ my birthday?/ you/ Can

…………………………………………………….

5. Where/ from/ you/ are/, Tommy?

…………………………………………………….

6. notebooks?/ and/ Where/ are/ the books

…………………………………………………….

7. today./ sunny/ weather/ The/ is

…………………………………………………….

8. so/ today./ It’s/ hot

…………………………………………………….

9. play football./ She/ can/ and/ tennis

…………………………………………………….

10. old./ years/ She/ is/ ten

…………………………………………………….

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe va chọn đáp đúng). (Track 23)

1. He works in a……………..

a. stadium            b. post office         c. hospital         d. bookshop

2. We’re…………….. Let’s……………..

a. late – jump           b. late – run             c. fast – run               d. late – ring

3. It’s time to go ……………..

a. to bath               b. to bed              c. to that              d. back

4. He’s a worker. ……………..

a. family           b. fifty           c. slim           d. factory

5. It’s time to go for a ……………..Tom.

a. wall                 b. work            c. walk            d. watch

6. What does ……………..do?

a. your mother           b. her father         c. their mother          d. your father

7. Every day he gets up at ……………..

a. seven thirty           b. six fifteen             c. six thirteen            d. six thirty

8. She is …………….. years old.

a. eight             b. nine             c. three              d. nineteen

9. He watches …………….. or listens to music.

a. a film              b. TV               c. story                 d. movie

10. She…………….. in a bookshop.

a. studies              b. works               c. lives               d. teaches

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 11

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 11, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5600"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K