Bố mẹ không chỉ có thể dạy tiếng anh cho bé của mình qua những quyển sách, những bộ phim, mà còn có thể thông qua những câu châm ngôn nữa đấy. Hãy cùng với kynaforkids.vn liệt kê những câu châm ngôn tiếng anh về cuốc sống ý nghĩa nhất bạn nhé.

 

50 Câu châm ngôn tiếng anh về cuộc sống ý nghĩa nhất

1, You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. (William W. Purkey)

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

 

2, There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. (Albert Einstein)

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

 

3, Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. (George Bernard Shaw)

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

 

4, You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. (Jack Ma)

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

 

5. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. (Theodore Roosevelt)

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

 

6, The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. (Anonymous)

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

 

7, No one can make you feel inferior without your consent. (Eleanor Roosevelt)

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

 

8, It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. (Rocky Balboa, Rocky)

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

 

9, There is no elevator to success — you have to take the stairs. (Anonymous)

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

 

10, Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. (George Carlin)

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

 

11, Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. (William James)

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 

12, If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. (Albert Einstein)

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

 

13, Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

 

14, One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

 

15, Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

 

16, Life is the greastest journey you will ever be on.

Cuộc sống là chuyến hành trình tuyệt vời nhất mà bạn từng trải qua.

 

17, Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning.

Hãy học từ ngày hôm qua, sống cho hôm nay, và hy vọng vào tương lai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

 

18, Enjoy the little things in life for one day, you’ll look back and realize they were the big things.

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất của cuộc sống trong một ngày, bạn sẽ suy ngẫm và nhận ra chúng là những thứ lớn nhất.

 

19, You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ nếu bạn không bị gục ngã. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu như không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không đối mặt với thất bại.

 

20, Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

Cuộc sống không phải là chờ đợi những khó khăn đi qua để vượt qua mà là cách bạn học được để vượt qua nó.

 

21, Life begins when you step out of your comfort zone.

Cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình.

 

22, Keep your face to the sunshine and you can’t see a shadow.

Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối đâu cả.

 

23, Life is the greatest journey you will be ever on.

Cuộc sống là chuyến du lịch tuyệt vời nhất mà bạn từng trải qua).

 

24, Outh is the pollen that blows through the sky, and does not ask why.

Tuổi trẻ là phấn hoa bay khắp bầu trời, và đừng bao giờ hỏi tại sao.

 

25, Be your dream, now or never.

Thực hiện ước mơ của bạn, ngay lúc này hoặc sẽ chẳng bao giờ.

 

26, Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

 

27, Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan.

 

28, Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

 

29, You are the biggest person when you have a kindness.

 

Bạn là người giàu có nhất khi bạn có lòng thương người.

 

30, If you love life. Life will love you back.

Nếu bạn yêu cuộc sống ,cuộc sống sẽ yêu lại bạn.

 

31, Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.

Đừng mong muốn 1 cuộc sống đơn giản dễ dàng, hay mong muốn đủ sức mạnh để chịu đựng với khó khăn.

 

32, Stars can’t shine without darkness.

Những ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối.

 

33, Some of the best thing in life are mistakes.

Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là mắc lỗi.

 

34, Once you choose the hope, anything is possible.

Một khi bạn lựa chọn hi vọng, mọi thứ đều có thể xảy ra.

 

35, You are the biggest person when you have a kindness.

Khi có tấm lòng nhân hậu, bạn là người giàu có nhất.

 

36, Life is really simple, but we insist on making it complicated

Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta luôn khăng khăng khẳng định nó phức tạp.

 

37, Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. (Mark Twain)

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 

38, Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. (George Bernard Shaw)

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

 

39, Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. (Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower)

Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

 

40, We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. (Oscar Wilde)

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

 

41, Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. (Dr. Seuss)

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

 

42, No one can make you feel inferior without your consent. (Eleanor Roosevelt)

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

 

43, The trick in life is learning how to deal with it. (Helen Mirren)

Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.

 

44, If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. (African proverb)

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 

45, Believe you can and you’re halfway there. (T. Roosevelt)

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

 

46, Life’s under no obligation to give us what we expect.

Cuộc sống không có nghĩa vụ trao cho chúng ta những điều mà chúng ta mong đợi.

 

47, Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. (Marie Curie)

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được thấu hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 

48, Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. (C.S. Lewis)

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

 

49, Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. (Dr. Seuss)

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền vì hành động của bạn sẽ chẳng có nghĩa lý gì, còn những người có ý nghĩa với bạn thì sẽ chẳng bao giờ thấy phiền lòng.

 

50, There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.

 

51, You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to

Bạn không thể chọn lựa gia đình. Họ là món quà mà Chúa ban cho, cũng giống như bạn vậy.

 

52, Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.

Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

 

53, You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

 

54, Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.

Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao. Hãy tin rằng những ý tưởng lớn lao sẽ tạo nên những con ngươi lớn lao.

 

55, If opportunity doesn’t knock, build a door.

Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

 

56, All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.

 

57, The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

 

58, Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself.

Ai cũng nghĩ về việc thay đổi cả thế giới, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình cả.

 

59, Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Sống không phải là đi tìm kiếm chính mình. Mà sống là để tự tạo nên chính mình.

 

60, Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

 

61, Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

 

62, Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.

 

63, The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

 

64, Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. (Jose Luis Borges)

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

 

65, Defeat is simply a signal to press onward. (Helen Keller)

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

Tham khảo thêm:

Thế là Kynaforkids.vn đã giới thiệu đến cho bạn những câu châm ngôn tiếng anh về cuộc sống hay nhất rồi đấy. Hãy lưu lại để chia sẻ cho bé yêu của gia đình mình bạn nhé.

 

Tác giả:Kynaforkids

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version