Những câu châm ngôn tiếng anh về thành công mà Kynaforkids sắp bật mí dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lực tích cực nhất để làm việc cũng như cách đối diện với mọi việc.

30+ châm ngôn tiếng anh về thành công

1, Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head

-> Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

2, Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

3, You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

4, To be a winner, all you need to give is all you have

Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

5, The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others

Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

6, Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success

Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

7, It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome

Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

8, The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it

Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

9, The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one

Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

10, The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear

Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

11, A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

12, Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

13, I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success

Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

14, Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success

Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

15, Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved

Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

16, Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful

Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

17, Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

18, Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

19, To succeed in life, people need 2 things: confidence and ignorance

Để thành công trong cuộc sống này, bạn cần hai điều : tự tin và ngu dốt.

20, Develop success from failures. Failure and discouragement are 2 of the surest stepping stones to success

Hãy trồng cây thành công từ những hạt thất bại. Thất bại và sự chán nản chính là bước đệm thúc đẩy bạn đến thành công.

21, He has never been very successful. When opportunity knocks, he always complains about its noise

Anh ta chưa bao giờ thật sự thành công vì mỗi lần cơ hội gõ cửa nhà anh ta thì anh ta lại đi phàn nàn về tiếng ồn của nó mà không biết tân dụng nó

22, We can’t insure success, but we can deserve it

Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công, nhưng chúng ta xứng đáng được điều đó.

23, A second – class effort is a first- class mistake

Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

24, If you wish to reach the highest, begin at the lowest

Nếu muốn vươn lên đỉnh thì hãy bắt đầu từ dưới điểm thấp nhất.

25, Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

26, How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

27, For success, attitude is equally as important as ability

Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

28, To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions

Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.

29, Success usually comes to those who are too busy to be looking for it

Sự thành công thường đến với những ai quá bận rộn đi tìm nó.

30, Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

 

Thế là Kynaforkids.vn đã chia sẻ đến bạn những câu châm ngôn tiếng anh về thành công ý nghĩa nhất rồi đấy. Hãy lưu lại để vừa giúp bản thân có thêm động lực cố gắng vừa giúp chính bé nhà bạn có thêm nhiều từ vựng tiếng anh mới hơn nhé.

 

Tác giả: Kynaforkids

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version