Will có nghĩa là “sẽ” và đa phần được sử dụng trong thì tương lai đơn. Nếu bạn đang chưa biết cách dùng cấu trúc Will trong tiếng Anh như thế nào thì hãy để Kyna For Kids giúp bạn ngay bây giờ.

1. Cấu trúc Will trong thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được sử dụng nhằm diễn tả về một hành động sẽ xảy ra sau khi nói hay tại một thời điểm trong tương lai. Đồng thời, nó cũng thường được dùng khi bạn muốn diễn đạt một điều ước hay một dự đoán.

1.1 Công thức

Thể khẳng định

Subject + will + Verb-infinitive

Thể phủ định

Subject + won’t (will + not) + Verb-infinitive

Thể nghi vấn

Will + Subject + Verb-infinitive?

Câu trả lời Yes

Yes, + Subject + will

Câu trả lời No

No, + Subject + won’t (will + not)

 

1.2 Ví dụ

I will get married next year.

(Tôi sẽ kết hôn vào năm sau)

We will pass the exam.

(Chúng tôi sẽ vượt qua kỳ thi)

1.3 Cách dùng Will trong thì tương lai đơn

Cách dùng thì tương lai đơn

Phần Ví dụ

Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

We will see what we can help you.

(Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh)

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Will you open the door?

Anh đóng cửa giúp tôi được không → lời yêu cầu

Will you come to lunch?

Trưa này cậu tới ăn cơm nhé  → lời mời

Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

People will not go to Jupiter before the 23nd century.

(Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỷ 23)

 

2. Will trong câu hỏi đuôi (Tag Questions)

Câu hỏi đuôi chính là một dạng câu hỏi vô cùng thông dụng trong Tiếng Anh, đây là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật.

2.1 Cấu trúc

Positive statement, negative question tag?

Sau câu mệnh lệnh dùng (Do…/Don’t do v.v… ), câu hỏi đuôi thường là … , will you?

2.2 Ví dụ

You won’t forget to take the cake out of the oven, will you?

It’ll take quite a long time to get there, won’t it?

 

Đọc thêm:

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Will mà Kyna For Kids muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Anh nhé.

Blog tiếng anh Kynaforkids

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version