Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn sẽ rất hữu ích khi con học thuộc và ghi nhớ. Với mỗi người bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn, bạn bè luôn rất quan trọng. Một người bạn thân khi gặp khó khăn, khi gặp buồn phiền là nơi giúp con để san sẻ tâm sự. Việc giúp con học những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn sẽ dạy cho con được rất nhiều điều. Thông qua đó, trẻ có cơ hội học, hiểu sâu hơn về mối quan hệ cao quý này. Từ đó sẽ trân trọng hơn rất nhiều. Bố mẹ hãy cùng Kyna For Kids tìm hiểu dưới đây và lưu lại cho con nhé.

Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn cho trẻ

1. It’s really amazing when two strangers become the best of friends. But it’s really sad when the best of friends become two strangers.

=> Thật kỳ diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt với nhau. Nhưng cũng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành người lạ.

2. A good laugh is sunshine in a house.

=> Có thêm tiếng cười vui vẻ như có thêm ánh nắng trong nhà.

3. Friendship means understanding, not agreement. It means forgiveness, not forgetting. It means the memories last, even if contact is lost.

=> Tình bạn là sự thấu hiểu chứ không phải sự thoả thuận. Nó là sự tha thứ chứ không phải sự lãng quên. Nó tương trưng cho những ký ức mãi còn dù chúng ta đã mất liên lạc.

4. To like and dislike the same things, that is indeed true friendship.

=> Tình bạn thật sự là khi ta cùng yêu và ghét một thứ gì đó.

5. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship

=> Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

6. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light

=> Bước cùng một người bạn trong bóng tối vẫn tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

7. Be slow in choosing a friend but slower in changing him.

=> Hãy từ từ chọn bạn, khi thay đổi bạ cũng phải từ từ hơn.

8. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

=> Tình bạn…. không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.

9. Without a real companion, the journey of life seems impossible.

=> Bạn khó có thể hoàn thành hành trình cuộc sống, nếu không có một người bạn đồng hành thật sự.

10. No man is whole of himself, his friends are the rest of him. – Harry Emerson Fosdick

=> Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.

11. Don’t walk behind me, I may not lead. Don’t walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

=> Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi.

12. Friends are angels that lift us to our feet when our wings have trouble remembering how fly.

=> Những người bạn, giống như những thiên thần, sẽ vực chúng tay dậy khi chúng ta quên mất cách tiếp túc bay.

13. A sweet friendship refreshes the soul.

=> Một tình bạn ngọt ngào tưới mát cho tâm hồn.

14. Love is the only force acapable of transforming an enemy into friend.

=> Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.

15. Good friends make the good times better and the hard times easier.

=> Bạn bè tốt là những người làm cho những giờ khắc vui vẻ đáng hơn và làm cho những thời khắc khó khăn dễ dàng hơn.

16. Friends are people you can talk to without words when you have to.

=> Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ mà không phải dùng đến ngôn từ.

17. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

=> Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc.

18. Choose your friends wisely. They will make or break you.

=> Hãy khôn ngoan khi chọn bạn vì họ có thể sẽ giúp bạn tốt hơn hoặc làm bạn tệ hơn.

19. It is one of the blessing of old friends that you can afford to be stupid with them. – Ralph Waldo Emerson

=> Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.

20. Two persons can’t long be friends if they can’t forgive each other’s little failings.

=> Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót của nhau.

21. False friends are like our shadow, keeping close to us while we walk in the sunshine. But leaving us the instant we cross into the shade.

=> Những người bạn xấu giống như cái bóng, luôn theo sát chúng ta khi đi dưới nắng. Nhưng sẽ biến mất khi ta đi vào bóng râm.

22. True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.

=> Tình bạn đích thực vẫn tiếp tục phát triển, dù nghìn trùng xa cách. Tình yêu thật sự cũng thế.

23. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears – John Lennon

=> Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bèm không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt.

24. You may not be able to control someone’s negative behavior. But you can control how long you participate in it.

=> Có thể bạn không kiểm soát được hành vi tiêu cực của một người. Nhưng bạn có thể kiểm soát khoảng thời gian bạn còn liên quan đến những hành vi đó.

Bạn có thể dạy thêm cho bé:

Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn trên sẽ giúp con có thêm nhiều vốn từ tiếng Anh hay. Không chỉ vậy, qua đó, con dễ dàng hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của tình bạn. Từ đó, trân trọng mối quan hệ tốt đẹp này nhiều hơn. Mong rằng những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn sẽ giúp bố mẹ có thêm nguồn tài liệu hữu ích.

Tác giả: Kynaforkids

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version