Walkrazy

0

Với Walkrazy nhiệm vụ của bạn là điểu khiên nhân vật né tránh những xe oto đang chạy, ngoài ra bạn có thể click vào làn đường low hoặc fast để nhân vật chạy nhanh hơn khi né những chiếc oto đang chạy.