Tiếng anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see? (Tiếng Anh lớp 4 SGK)

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Tìm hiểu tiếng anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

Bài tập 1: Choose the odd one out

1. A. Pen B. Pencil C. Crayon D. Shoes
2. A. Tivi B. Radio C. Computer D. Book
3. A. Read B. Write C. Listen D. Learn
4. A. Finger B. Toe C. Body D. Head
5. A. Desk B. Cooker C. Table D. Chair
6. A. tiger B. monkey C. place D. bear
7. A. stamp B. book C. dance D. post office
8. A. white B. blouse C. red D. blue
9. A. black B. T- shirt C. skirt D. dress
10. A. fish B. chicken C.  juice D. meat
11. A. teacher B. doctor C. engineer D. food
12. A breakfast B. lunch C. drink D. dinner
13. A. like B. orange C. apple D. banana
14. A. school B. book C. notebook D. pen
15. A. stamp B. climb C. swing D. jump

 

 

Bài tập 2: Fill in the blanks with the given words

giraffes        sporty          swing            T-shirt         market             zoo              animals            sweets

 1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2). Tet is coming soon. She goes to Tet _______(3) with her mother because she wants some _______(4) and fruit.
 2. I am Mai . I often go to the (5)__________ with my mother. I like monkeys because they can (6)________. My mother  likes (7)________ because they are pretty. We like (8)_________ very much.

animals             jump                  circus                 dance                  climb                    swing

Linda and her friends are at the                    now. They like the                      very much. Linda likes monkeys because they can                   . Peter likes tigers because they can                     . John likes bears because thay can                   . Nga likes elephants because they can                        .

Bài tập 3: Reorder the words to make sentences.

 1. elephants / because / they / I / bulky. / like / are / don’t

………………………………………………………………

 1. apple juice?/ like / some / Would / you

………………………………………………………………

 1. join / School / the / I’m / going to / Lantern Parade.

………………………………………………………………

 1. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from

………………………………………………………………

 1. with my / play football / friends / on Sunday. / I often

……………………………………………………………………………………

 1. my uncle / weekend / my house. / Last / stayed at

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. T-shirt/wearing/and/He’s/jeans./a

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. and mountains / country. / in my / a lot of rivers / There are

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. usually stay / Do they / by the sea? / in a small house / or flat

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. their friends / What do / like to / talk / about?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. the season / What / is / in Vietnam? / of fruits

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. I often / play football / friends / with my / on Sunday.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. afraid / is very / of / dogs. / My son

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. have any / doesn’t / books in / She / her schoolbag.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. like me / that for / Would you / you? / to do

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. having a / wonderful / I’m / in Ho Chi Minh City. / time

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. room? / your / wide / How / is

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. much / gives us / today. / Our teacher / homework

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. some / in the / garden. / There are / frogs

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. on schooldays. / never / fishing / goes / Long

…………………………………………………………………………………………………………………….

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5005"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>