Tiếng anh lớp 4 Unit 12 : what does your father do? (Tiếng Anh lớp 4 SGK)

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Tìm hiểu tiếng anh lớp 4 Unit 12 : what does your father do?

Bài tập 2: Odd one out:

1, a. farmer  b. month c. nurse         d. teacher

2, a. doctor b. hospital c. school d. nurse

3, a. ruler b. worker c. rubber      d. book

4, a. father b. mother c. teacher d. grandma

5, a. pupil b.notebook pencil d. rubber

6, a. forty b. fourth c. fifteen      d. twenty

7, a. get b. go c. stay          d. early

8, a. where b. what c. went d. how

9, a. did       b. goes         c. got           d. drew

10, a. factory                   b. clerk        c. school            d. hospital

11, a. office                     b. police      c. doctor            d. clerk

12, a. sister b. farmer     c. worker     d. singer

13, a. grandpa b.grandma                   c. pupil d.uncle

14, a. read   b. at  c. to    d. past

15, a. dinner    b. eat       c. lunch       d. breakfast

16, a. morning

b.evening    c.afternoon

 1. singing

17, a. finish b. start         c. listen        d. homework

18, a. milk b. in c. on             d. at

19, a. field b. doctor c. hospital   d. factory

20, a. she b. her c. his            d. your

Bài tập 3: Find and correct the mistake:

1, I go to school at 6.40 o’clock.                                  ………………………………………..

2, My school finish at 11.30.                                        ………………………………………..

3, What do your sister do? – She’s a pupil.                ………………………………………..

4, My father water the flowers yesterday morning.   ………………………………………..

5, He goes on bed at 9.45.                                             ………………………………………..

6, My mother gets up early on the morning.               ………………………………………..

7, Mr. Tuan is a doctor. He works in the field.          ………………………………………..

8, Her grandfather plants rice, vegetable and raises pig, chicken. He is a factory worker.                                                                                          ………………………………….

9,Mr. Lien teaches English at my school. She is a pupil…………………………………..

10, There is four people in my family: my father, my mother, my brother and me.

Bài tập 4: Read and match:

1.      What time did you go to school yesterday? a.      It’s on the second of April. 1.
2.      What time does she have breakfast? b.      I work in a factory. 2.
3.      Were you at the zoo this morning? c.      At 9 p.m. 3.
4.      Where does your mother work? d.      No, he’s a student. 4.
5.      Where do you work? e.      She’s a clerk. 5.
6.      What time is it now? f.       At 6.30 a.m. 6.
7.      What does your mother do? g.      I went to school at 7.00. 7.
8.      What time do you go to bed? h.      It’s half past ten. 8.
9.      Is your brother a farmer? i.        No, I wasn’t. I stayed at home. 9.
10. When’s her birthday? j.        She works in an office. 10.

Bài tập 5: Make sentence using given words:

 1. Nam and Quang/ student………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Her uncle/ driver……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. My father and her uncle/ factory worker…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. My mother/ nurse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Huong/ doctor……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. I / teacher………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 7. Nam/ go to work/ 6.45………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. We/ get up/ 6.00………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. What/ her sister/ do/ ? – She/ student/…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 10. What time/ Peter/ do homework/? – / 7/ evening/………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 11. A doctor/ work/ hospital/………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 12. A clerk/ work/ office/…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 13. A worker/ work/ factory/…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 14. A teacher/ teach/ school/………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 15. She/ read/ a book/ now/………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6: Answer questions about you:

 1. What do you do?
 2. What time do you get up?
 3. What time do you go to bed?
 4. What time do you have lunch?
 5. What does your father do?
 6. Where does your father work?
 7. What subjects do you like?
 8. When’s your birthday?
 9. What can you do?

When do you have English?

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="4985"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>