topleft bar
topright bar

Cách đặt tên con theo tên người nổi tiếng

0

Bài viết chia sẻ tên những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử việt Nam, bạn cũng có thể lựa chọn cho con mình những cái tên dựa theo các nhân vật nổi tiếng.

Tên những người nối tiếng Việt Nam

1.    Hổ Phương

2.    Giang Nam

3.    Hoàng Như Mai

4.    Huỳnh Lý

5.    Lê Quý Đôn

6.    Lê Trí Viễn

7.   Vũ Đình Liên

8.    Khương Hữu Dụng

9.    Nguyền ái Quốc

10.    Nguyễn Bỉnh Khiêm

11.    Nguyễn Trãi

12.    Nguyễn Du

13.    Nguyễn Phong sắc

14.    Hải Thượng Lân Ông

15.    Lê Lam

16.    Ngô Thì Sĩ

17.    Ngô Thì Nhậm

18.    Ngô Gia Tự

19.    Ngô Tất Tố

20.    Nguyễn Đình Chiểu

21.    Nguyễn Trường Tộ

22.    Nguyễn Khuyên

23.    Nguyễn Văn Siêu

24.    Nguyễn Thượng Hiền

25.    Nguyễn Văn Vĩnh

26.    Nguyễn công Hoan

27.    Nguyên Hổng

28.    Nhất Linh

29.    Nguyễn Bính

30.    Nguyễn Nhược Pháp

31.    Nguyễn Xuân Sanh

32.    Nguyễn Đình Lạp

33.    Nguyễn Huy Tưởng

34.    Nam Cao

35.    Nguyễn Đình Thi

36.    Kim Lân

37.    Học Phi

38.    Chê Lan Viên

39.    Tô Hoài

40.    Nguyễn Khánh Toàn

41.    Nguyễn Khắc Viện

42.    Đỗ Đức Hiển

43.    Đào Duy Anh

44.    Đinh Gia Khánh

45.    Trần Văn Giàu

46.    Trương Tửu

47.    Đào Tấn

48.    Đoàn Thị Điếm

49.    Đào Duy Từ

50.    Lê Lựu

51.    Hoàng Tuy

52.    Lê Văn Thiêm

53.    Đặng Thái Sơn

54.    Ngô Bảo Châu

55.    Nguyễn Kiều Liên

56.    Nguyễn Văn Hiệu

57.    Lê Bá Khánh Trình

58.    Nguyễn Huệ Chi

59.    Nguyễn Tuân

60.    Chu Văn An

61.    Đoàn Phú Thứ

62.    Đào Vũ

63.    Võ Nguyên Giáp

64.    Duơng Khuê

65.    Đặng Huy Trứ

66.    Đặng Thai Mai

67.    Đoàn Giỏi

68.    Duơng Quảng Hàm

69.    Huỳnh Thúc kháng

70.    Hoàng Diệu

71.    Hồ Biểu Chánh

72.    Hải Triểu

73.    Hàn Mặc Tử

74.    Hoàng Tuệ

75.    Hoài Thanh

76.    Huy Cận

77.    Hoàng cầm

78.    Huỳnh Văn Nghệ

79.    Hoàng Trung Thông

80.    Trần Văn cẩn

81.    Bùi Xuân Phái

Xem thêm: