Browsing: me bau du oi an gi

Tình trạng dư ối chỉ chiếm 1% trong số các bà mẹ mang thai và có thể phát hiện kịp thời bằng cách siêu âm. Tuy hậu quả xấu nhất của tình trạng này là tử vong thai nhưng mẹ bầu vẫn có thể kiểm soát được bằng sự hỗ trợ từ y khoa và kết hợp ăn uống khoa học.