Browsing: cai sua cho con

Giai đoạn cai sữa không chỉ mình bé khóc thét mà đến cả các mẹ cũng lâm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Làm sao để bé “cai sữa” hiệu quả, không phản khoa học mà vẫn đảm bảo được sức khỏe cho cả mẹ và bé chính là đều mà các mẹ quan tâm và lo lắng.