Đua thuyền cùng với Speedy Boats

0

Speedy Boats là một game giải trí khá nhẹ nhàng, nhiệm vụ của bạn trong Speedy Boats là điều khiển chiến thuyền của mình qua lại để né tránh các chiếc thuyền khác trên đường đi.