topleft bar
topright bar

DOWNLOAD EBOOK “DẠY CON CÁCH CÂU CÁ, ĐỪNG TẶNG CÁ CHO CON”

0

Cuốn sách “Dạy con cách câu cá, đừng tặng cá cho con” sẽ giúp các bậc cha mẹ biết cách hướng dẫn con làm những công việc nhỏ trong gia đình. Từ đó, tạo điều kiện cho con trưởng thành cũng như tăng tính kết nôi tình cảm giữa bố mẹ và con. Dù con bạn thuộc lứa tuổi nào, bạn cũng sẽ tìm thấy những lời khuyên bổ ích từ quyển sách.

Ebook “Dạy con cách câu cá, đừng tặng cá cho con”

Cuốn sách được chia thành 11 mục chính, bao gồm

 • Đặt mục tiêu
 • Hiểu biết về các “mùa học tập”
 • Cả gia đình cùng nhau làm việc
 • Bảng phân công công việc
 • Dạy trẻ cách làm việc
 • Đưa ra những phản hồi tích cực
 • Khuyến khích và phần thưởng
 • Hình phạt hợp lý
 • Tổ chức phòng ngủ
 • Quản lý tiền bạc
 • Đánh giá

Hãy dạy và cho trẻ cơ hội. Rèn luyện trẻ làm việc là tạo cơ hội để chúng được thưởng. Đối vói trẻ, việc này làm tăng thêm tính tự tôn và có cảm nhận về việc đưực sở hữu. Chúng sẽ có các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống khi trưởng thành, thiết lập đưực mô hình thành công trong tưong lai, giúp tăng tính độc lập và tự lực, học cách làm việc nhanh và hiệu quả.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK DẠY CON CÁCH CÂU CÁ, ĐỪNG TẶNG CÁ CHO CON