Các nhà nghiên cứu cho biết. Mỗi trẻ sinh ra đều là những tài năng bẩm sinh. Nhưng một trong những điều làm nên sự khác biệt chính là cha mẹ chúng. Những bậc cha mẹ như thế, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có suy nghĩ và hành xử khá giống nhau. Và được gọi chung là các mô thức của những bậc cha mẹ thành công.

Vây những mô thức đó có thể áp dụng cho tất cả mọi người hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Và bạn sẽ nắm được chìa khoá thành công trong việc làm cha mẹ thông qua quyển sách này.

Ebook “Con cái chúng ta đều giỏi”

Quyển sách được tác giả chia thành 9 phần chính, bao gồm:

  • Bạn có thể giúp con mình học giỏi và thành công
  • Giải phóng tài năng tiềm tàng trong con bạn
  • Bậc phụ huynh thành công có quan niệm gì khác với lẽ thường
  • Làm thế nào giúp con bạn có động lực vươn tới thành công
  • Năm loại cảm xúc tác động mạnh đến hành vi con trẻ
  • Khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tự trọng, sự tự tin nơi con trẻ
  • Làm thế nào để khiến trẻ hợp tác và vâng lời cha mẹ
  • Thay đổi tư duy bằng phương pháp chuyển hóa ý nghĩa tích cực
  • Kỷ luật trong gia đình theo phương châm cả nhà cùng thắng

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version