Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 8 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 8 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 8 test A

Exercise 1: Reorder the words/ phrases to make complete sentences. ( sắp xếp từ hoặc cụm từ thành câu hoàn chỉnh)

1. can/ fly./ bird/ A

2. is/ in/ now./ the classroom/ Mary

3. am/ England./ i/ from

4. cannot/ Hung/ dance but/ play football./ can

5. sing/ an/ English/ song./ Let’s

6. big or/ small?/ school/ your/ Is

7. This/ family./ is/ my

8. Mary/ speak/ can/ Vietnamese.

9. much./ like/ chocolate/ i/ very

10. sing./ can/ sister/ My

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chon dap an dung).

1. This banana is………….. you, Jim.

a. on               b. for

c. in                 d. under

2. Can you ………….. football? – No, i can’t.

a.go          b.know               c. play            d.stand

3. I’m thirsty. I’d like…………..

a. a banana          b. a hamburger      c. a packet of milk       d. a bread

4. Can you ride a bike? – …………..

a. No. I can      b. No. thanks         c. Yes, I can          d. No. I do

5. Can Tom swim…………….. play football? – Yes, he can.

a. but        b. end           c. and          d. not

6. Can you sing? – Yes, I……….

a. can’t         b. can         c. can’s           d. cans

7. I’d like…………. apple, please.

a. a       b. four        c. an         d. and

8. He was born …………..April 10th, 1990.

a. at         b. on        c. in          d. from

9. How ………..pens do you have? -1 have 2 pens.

a. are       b. many         c. much        d. so

10. Choose the odd one out

a. father         b. mother          c. teacher          d. sister

 

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 8 test B

Excercise 1 : Reorder the words/ phrases to make complete sentences. (sắp xếp lại từ hoặc cụm từ để thành câu hoàn chỉnh).

1- This/ you./ is/ banana/ for

2. some/ Here/ for my teacher./ flowers/ are

3. big or/ your/ small?/ Is/ school

4. am/from/1/England.

5. Tom/ a/ can/ bicycle./ ride

6. is/ It/ pencil./ long/ a

7. you,/ to/ Jenny./ birthday/ Happy

8. two/ i/ cats./ have

9. i/ dance./ can/ sing/ and

10. me/ Please,/ give/ more./ some

Exercise 3: Choose the correct answer. (chọn đáp án đúng).

1. I have……….. robot.

a. a           b.an            c. two             d. and

2. Would you like……………. milk? – No, thanks.

a. a             b. an            c. the            d. some

3. What’s…………. name? – He’s Tommy.

a. her            b. his          c. she          d. he

4. What ………….you like? – I’d like an apple.

a. who           b. how       c. would          d. when

5. Peter can………… a bike.

a. ride       b. play         c. stay            d. drink

6. Choose the odd one out

a. May        b. July            c. April             d. Jimmy

7. This banana is…………. you, Jim.

a. on         b. for          c. in             d. under

8. Would you………… to play football now? – No, I can’t.

a. find          b. bye           c. hi         d. like

9. Thank you very much. – You’re

a. weI         b. stay          c. welcome          d. come

10. ……………she have Music today?

a. Do        b. Does     c. Can        d.Are

 

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 1, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5514"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K