topleft bar
topright bar

Cùng trẻ ghép hình với game Puzzle 4 Kids

0

Puzzle 4 Kids là game ghép hình dành cho trẻ, với 7 chủ đề khác nhau, cùng với những hình ảnh sinh động dễ chơi dành cho trẻ, sau khi trẻ ghép hoàn thành 1 hình thì sẽ được chuyển sang hình khác trong cùng chủ đề, ngoài ra bạn có thể bấm về trang Home và chọn ghép hình ở chủ đề khác. Với mỗi bức ảnh mà bé ghép hoàn thành thì sẽ hiện tên tiếng Anh của con vật hay thứ mà trẻ vừa ghép xong .