Bé học về màu sắc cùng với những chú gà vui nhộn

0

Bé học về màu sắc cùng với những chú gà vui nhộn, ngoài ra video còn có bài hát về màu sắc giúp trẻ học tiếng Anh tốt hơn