Bé học về màu sắc cùng với những chú gà vui nhộn, ngoài ra video còn có bài hát về màu sắc giúp trẻ học tiếng Anh tốt hơn
https://www.youtube.com/watch?v=tBRnipEu7po

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version