Tiếng anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again (Tiếng Anh lớp 4 SGK)

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Tìm hiểu tiếng anh lớp 4 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

Ex1 . Complete these sentences:

Night again good tomorrow

 1. Nice to see you …………………..
 2. ………………….morning, Miss Hien.
 3. See you …………………
 4. Good ………………

Ex2. Read and match

1. Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again

5.Good night

A. Nice to see you, too.

B. Bye, Hoa. See you tomorrow.

C. Good night.

D. Good morning, Miss Hien.

E. I’m very well, thank you.

 

 Ex 3. Put the work in order.

 1. To/ see / you/ again / nice / ./           => …………………………………………………………………….
 2. Later / you / . / see                           =>………………………………………………………………………
 3. I / . / well / very / am                                   => ……………………………………………………………………..
 4. Are / how / you / ?                                      => …………………………………………………………………….

 Ex4. Read and complete

Thanks fine afternoon hi how

Nam: Good ……………….., Miss Hien.

Miss Hien: ……………………..,  Nam. ………………are you?

Nam: I’m ……………………, thank you. And you?

Miss Hien: Fine, ……………………..

Ex 5. Read and circle the correct answer.

Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.

1. Is Le Nam a primary pupil ?

2. Is his school in Ha Noi?

3. Is his school small?

4. Is Linda his friend?

A. Yes, he is                B. No, he isn’t

A.Yes, it is                 B. No, it isn’t

A. Yes, it is                B. No, it isn’t

A. Yes, he is                B. No, he isn’

 

Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

Ex1: Complete the sentences

 1. N__c__ t__     se__      __o__      a__a__n .
 2. __oo__ m__  __ni__ __ .
 3. G__ __ __ e__e__i__g .
 4. G__ __ d a__t__r__oo__
 5. G__ o__ n__ __ht

EX2: Complete the sentences

 1. to/ you/ see/ nice/ again

_________________________________________

 1. morning/ good/ teacher

_________________________________________

 1. you/tomorrow/see

_________________________________________

 1. later/ see/ you

_________________________________________

 1. am/ Vietnam/ I/ from

_________________________________________

 1. mai/are/you/how/?

_________________________________________

 1. to/too/nice/you/see

_________________________________________

 1. am/well/I/very

_________________________________________

Ex3: Translate into Vietnamese

Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.

Ex4: Complete the sentences

 1. ____________ morning, Hoa.
 2. How _______ you, Mai?
 3. ___ am ___________ well.
 4. _______ to see _______again.
 5. ___________ _____________ tomorrow.
 6. See ____________ later.

Ex5: Translate into English

 1. Rất vui được gặp lại bạn

_____________________________________

 1. Tớ là học sinh mới

_____________________________________

 1. Bạn thế nào?

_____________________________________

 1. Mình rất tốt, cảm ơn.

_____________________________________

 1. Gặp bạn sau nha

_____________________________________

 1. Gặp bạn vào ngày mai

_____________________________________

 1. Chào buổi sáng cô Hiền.

_____________________________________

 1. Chúc ngủ ngon.

_____________________________________

 1. Chào buổi chiều cả lớp.

_____________________________________

Ex6: Complete these sentences:

 1. They go to school in the _____________
 2. See you ___________
 3. Nice to meet _________, __________

Ex 7: Choose the correct answer:        

 1. I watch a moon in the ____________
 2. Morning B. evening
 3. My mother goes to market in the __________
 4. Morning B. evening
 5. Nice to meet __________
 6. You B. your
 7. The _________ is very hot in the summer
 8. Sun B. moon

Ex8:Read  and match:

1. Hello, I’m Linda A. Good night daughter
2. Good morning class B. Hi Linda. My name is Nam
3. Good night dad C. Bye son
4. Hi Quan. How are you? D. Good morning teacher
5. Goodbye mum E. Hi Lan. Fine, thanks

 

Ex9: Read and circle:

Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons finish, she says “Goodbye, class”.

 1. I go to school ____________ in the morning
 2. From 6.30 to 10.30 B. from 7.30 to 11.30
 3. My classroom is very ____________
 4. Big B. small
 5. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up and say “_______________”
 6. Good morning teacher B. hello teacher
 7. My teacher is _______
 8. a lovely woman B. a beautiful woman
 9. When our lessons finish, our teacher says “______________”
 10. Goodbye class B. good night mum

Ex 10: Complete the dialogue:

 1. Mai: Hello, my __________ is Mai

Lan: ___________, Mai. I’m ___________. How _______you?

Mai: I ________ fine, thanks. And _________?

Lan: ____________, thanks

 1. Mai: Good afternoon, Miss Trang

Miss Trang: _____________Mai, _________________________?

Mai: I’m fine, thank you. How ________________?

Miss Trang: ______________, thanks. Goodbye

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="4946"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>