topleft bar
topright bar

Flow Mania game nối bóng tăng cường khả năng phán đoán cho trẻ

0

Flow Mania game nối bóng tăng cường khả năng phán đoán cho trẻ, nhiệm vụ của các bé là nối 2 quả bóng cùng màu lại với nhau, sau khi các quả bóng cùng màu được nối thì bé sẽ hoàn thành màn chơi và sẽ được tiếp tục màn chơi mới.

Hình ảnh ví dụ sau khi bé đã nối các quả bóng cùng màu lại với nhau

Hình ảnh ví dụ sau khi bé đã nối các quả bóng cùng màu lại với nhau