topleft bar
topright bar

Download ebook dạy trẻ làm việc nhà

0

Cuốn sách “Dạy trẻ làm việc nhà” chia sẻ những nguyên tắc, chiến lược và lời khuyên về cách thức giúp trẻ hoàn thành việc nhà. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết kỹ năng thích hợp cho trẻ ở mỗi độ tuổi. Bạn sẽ học cách dạy cho trẻ những kỹ năng đó.

Đồng thời, học cách khuyến khích, động viên con bạn thể hiện khả năng. Thực tế những người xung quanh sẽ khiến trẻ làm việc tốt hơn cha mẹ.

Nhưng cha mẹ có thể tạo ra những tình huống vui nhộn và hứng thú để khiến trẻ làm việc. Những câu chuyện, sơ đồ, trò chơi, các mẹo được đưa ra khiến con bạn làm việc cho tới khi chúng trưởng thành và tự giác làm việc đó.

Download Ebook “Dạy trẻ làm việc nhà”

Cuốn sách được chia thành 13 phần chính, bao gồm:

 • Đặt mục tiêu
 • Hiểu biết về các “mùa học tập”
 • Cả gia đình cùng nhau làm việc
 • Bảng phân công công việc
 • Dạy trẻ cách làm việc
 • Đưa ra những phản hồi tích cực
 • Khuyến khích và phần thưởng
 • Hình phạt hợp lý
 • Tổ chức phòng ngủ
 • Quản lý tiền bạc
 • Đánh giá
 • Giúp trẻ sắp xếp việc ở trường
 • Giúp trẻ nhận biết về các khu vực lân cận và thành phố

Rèn luyện trẻ làm việc nhà là tạo cơ hội để chúng được thưởng. Đối với trẻ, việc này làm tăng thêm tính tự tôn và có cảm nhận về việc được sở hữu. Chúng sẽ có các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống khi trưởng thành. Thiết lập được mô hình thành công trong tương lai, giúp tăng tính độc lập và tự lực, học cách làm việc nhanh, hiệu quả.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK

Bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả và NXB, #ebook, #ebook free, download ebook dạy trẻ làm việc nhà