Thông tin của bé

Họ và tên bé

Độ tuổi

Chương trình quan tâm

Chọn quốc tịch giáo viên

 • Cô Thục Anh

  Vietnamese

 • Cô Hà Phương

  Vietnamese

 • Cô Thanh Xuân

  Vietnamese

 • Cô Yến Nhi

  Vietnamese

 • Cô Minh Hương

  Vietnamese

 • Cô Vaneza

  Filipino

 • Cô Ella

  Filipino

 • Cô Krizel

  Filipino

 • Cô Charina

  Filipino

 • Cô Niki

  Filipino

 • Cô Natasha

  South African

 • Cô Mercia

  South African

 • Thầy Jesse

  South African

 • Thầy Peter

  US

 • Thầy Jean

  South African

 • Cô Thục Anh

  Vietnamese

 • Cô Hà Phương

  Vietnamese

 • Cô Thanh Xuân

  Vietnamese

 • Cô Yến Nhi

  Vietnamese

 • Cô Minh Hương

  Vietnamese

 • Cô Vaneza

  Filipino

 • Cô Ella

  Filipino

 • Cô Krizel

  Filipino

 • Cô Charina

  Filipino

 • Cô Niki

  Filipino

 • Cô Natasha

  South African

 • Cô Mercia

  South African

 • Thầy Jesse

  South African

 • Thầy Peter

  US

 • Thầy Jean

  South African

Chọn lịch học

 • Học cùng ứng dụng Kyna English không giới hạn
 • Tặng 2 tháng chấm phát âm cùng AI
Số buổi
đồng/buổi
 • Học cùng ứng dụng Kyna English không giới hạn
 • Tặng 3 tháng chấm phát âm cùng AI
Số buổi
đồng/buổi

Cam kết

 • Cam kết hoàn lại 100% sau 3 buổi học đầu tiên nếu không hiệu quả
 • Trả góp với lãi suất 0% lên đến 12 tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá đầu vào, thiết kế lộ trình học MIỄN PHÍ
 • Tham gia học ngay trong 24h!