TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Content
 • Vị trí: Online - Giáo viên Tiếng Anh Online 1-1
  Số lượng: 20
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Student Care Support (Thailand Speaking)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Teacher Care
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Student Care
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
HR & Accountant
 • Vị trí: HCM - C&B Supervisor
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
 • Vị trí: HCM - Admin Hành chính Nhân sự
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 28/05/2022
Business
 • Vị trí: Đà Nẵng/HCM - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tiếng Thái (Kids Tutoring)
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
 • Vị trí: Hà Nội - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Hỗ trợ kỹ thuật học viên (Technical support)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 28/05/2022
 • Vị trí: HCM - Trực Page & các kênh giao tiếp
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 28/05/2022
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 28/05/2022
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 6
  Hạn chót nộp: 31/05/2022
Technical
 • Vị trí: HCM - Software Tester
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/05/2022