TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
HR & Accountant
 • Vị trí: HCM - Trưởng Phòng Nhân sự (HR Manager)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 15/07/2022
 • Vị trí: HCM - Recruitment Supervisor
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
Business
 • Vị trí: HCM - CTV Hỗ trợ sự kiện
  Số lượng: 4
  Hạn chót nộp: 09/07/2022
 • Vị trí: Online - Cộng tác viên Trực Fanpage
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
 • Vị trí: HCM/Đà Nẵng - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh (Indonesia Speaking)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
 • Vị trí: Đà Nẵng/HCM - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tiếng Thái (Kids Tutoring)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 23/07/2022
 • Vị trí: Hà Nội - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/07/2022
 • Vị trí: Đà Nẵng/HCM - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 4
  Hạn chót nộp: 23/07/2022
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
 • Vị trí: HCM - CTV Cộng tác viên Telesales (Bán thời gian)
  Số lượng: 6
  Hạn chót nộp: 23/07/2022
Marketing
 • Vị trí: HCM - Content Creator
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
Content
 • Vị trí: Online - Giáo viên Tiếng Anh Online 1-1
  Số lượng: 10
  Hạn chót nộp: 30/07/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Teacher Care
  Số lượng: 5
  Hạn chót nộp: 31/07/2022
 • Vị trí: HCM - Course Design Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 23/07/2022
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Trực Page & các kênh giao tiếp
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 16/07/2022
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 4
  Hạn chót nộp: 23/07/2022
Technical
 • Vị trí: HCM - Software Tester
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 23/07/2022