TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Business
 • Vị trí: Online - Cộng tác viên Sales Admin (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
 • Vị trí: Đà Nẵng/HCM/Online - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tiếng Thái (Kids Tutoring)
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
 • Vị trí: Hà Nội - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
 • Vị trí: Đà Nẵng/HCM - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 8
  Hạn chót nộp: 30/08/2022
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
 • Vị trí: HCM - Cộng tác viên Telesales (Bán thời gian)
  Số lượng: 4
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
HR & Accountant
 • Vị trí: HCM - Kế toán Doanh thu
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
 • Vị trí: HCM - Trưởng Phòng Nhân sự (HR Manager)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
Technical
 • Vị trí: HCM - Back-end Leader
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
 • Vị trí: HCM - QA/QC Leader
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
 • Vị trí: HCM - Product Manager (Up to USD 2000)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
 • Vị trí: HCM - Back-end Developer (Up to USD1200)
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 20/08/2022
Marketing
 • Vị trí: HCM - Cộng tác viên Trực Fanpage (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 27/08/2022
Content
 • Vị trí: Online - Giáo viên Tiếng Anh Online 1-1
  Số lượng: 10
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
 • Vị trí: HCM - Course Design Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Hỗ trợ kỹ thuật học viên (Technical support)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 31/08/2022
 • Vị trí: HCM - Trực Page & các kênh giao tiếp
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/08/2022
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 4
  Hạn chót nộp: 31/08/2022