TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
HR & Accountant
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên Tuyển dụng
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 25/11/2021
Content
 • Vị trí: HCM - Senior Curriculum Developer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
 • Vị trí: CTV Kiểm soát chất lượng học liệu
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/11/2021
 • Vị trí: CTV Phát triển học liệu TOEIC
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/10/2021
 • Vị trí: HCM - Curriculum Specialist for KET&PET
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
Business
 • Vị trí: HCM/ĐN - Trưởng nhóm Tư vấn tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/10/2021
 • Vị trí: HCM - Trưởng nhóm Telesales
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 06/11/2021
 • Vị trí: HN - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
 • Vị trí: HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Technical Support - Hỗ trợ kỹ thuật học viên
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 5
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
Technical
 • Vị trí: HCM - PHP Developer (Up to USD2000)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
 • Vị trí: HCM - Software Tester
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021
 • Vị trí: HCM - ReactJS/React Native Developer (Up to USD1500)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2021