TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Business
 • Vị trí: Online - Admissions Consultant (Kids Tutoring) (Thai Speaking)
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 08/10/2022
 • Vị trí: HCM - Trưởng phòng kinh doanh (B2B)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Trưởng phòng kinh doanh (Kênh trường)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Business Development Manager (Thai Market)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Chief Growth Officer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: Đà Nẵng/HCM - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 8
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
Marketing
 • Vị trí: HCM - Content Marketing Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2022
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist (Thailand)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2022
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist (Indonesia)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2022
Content
 • Vị trí: Online - CTV Học Vụ - Kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh
  Số lượng: 5
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Trưởng nhóm Tuyển dụng và Đào tạo giáo viên Toán Học
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Trưởng nhóm học vụ Toán học
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Curriculum Specialist K-12
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: Online - Giáo viên Tiếng Anh Online 1-1
  Số lượng: 10
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Teacher Care
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 08/10/2022
Technical
 • Vị trí: HCM - Junior / Intern Tester
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Senior Tester
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - UX/UI Team Leader (Up to USD 2000)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Back-end (PHP) Developer (Up to USD1500)
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - ReactJS/React Native Developer (Up to USD1500)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Trưởng nhóm Vận hành lớp học
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Hỗ trợ kỹ thuật học viên (Technical support)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 08/10/2022
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 4
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
HR & Accountant
 • Vị trí: HCM - Kế toán Doanh thu
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022
 • Vị trí: HCM - Trưởng Phòng Nhân sự (HR Manager)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 08/10/2022
 • Vị trí: HCM - C&B Executive
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2022