TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Business
 • Vị trí: HCM/HN/ĐN - Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh (Tiếng Thái)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 08/05/2021
 • Vị trí: HCM/HN/ĐN - Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Tiếng Thái)
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 15/05/2021
 • Vị trí: HN/HCM - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 15/05/2021
Content
 • Vị trí: CTV Phát triển học liệu - Chương trình Toán tiểu học
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 15/05/2021
 • Vị trí: HCM - Curriculum Specialist for KET&PET
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 15/05/2021
Technical
 • Vị trí: HCM - Software Tester
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 15/05/2021
Marketing
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 15/05/2021
Product
 • Vị trí: HCM - Graphic Designer
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 15/05/2021