TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học - Tiếng Indonesia
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM - Class Operator
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM - Trực Page & các kênh giao tiếp
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học - Tiếng Thái
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 3
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
Marketing
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist (Indonesia)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 19/02/2022
Business
 • Vị trí: HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh (Indonesia)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
Content
 • Vị trí: CTV Kiểm soát chất lượng học liệu
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: CTV Phát triển học liệu TOEIC
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Student Care
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 14/02/2022
Technical
 • Vị trí: HCM - PHP Developer (Up to USD2000)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2022
 • Vị trí: HCM - ReactJS/React Native Developer (Up to USD1500)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 12/02/2022