TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Content
 • Vị trí: CTV Kiểm soát chất lượng học liệu
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2021
 • Vị trí: CTV Phát triển học liệu TOEIC
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2021
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Teacher Care
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 25/09/2021
Business
 • Vị trí: HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tiếng Thái (Kids Tutoring)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 08/10/2021
 • Vị trí: HCM - Trưởng nhóm Tư vấn tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 08/10/2021
 • Vị trí: HCM - Trưởng nhóm Tư vấn tuyển sinh (Kids Video)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 08/10/2021
 • Vị trí: HN/HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 08/10/2021
Marketing
 • Vị trí: HCM - Facebook Marketing Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/09/2021
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 5
  Hạn chót nộp: 30/09/2021