TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Business
 • Vị trí: Đà Nẵng - Nhân viên Tư vấn khóa học
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2020
 • Vị trí: HCM - Nhân viên Tư vấn Khóa học (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2020
 • Vị trí: HCM - Nhân viên Tư vấn khóa học
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2020
Content
 • Vị trí: HCM - Course Design Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/10/2020