TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Content
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - National Curriculum
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/03/2021
 • Vị trí: CTV Phát triển học liệu
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
 • Vị trí: HCM - Academic Curriculum Specialist for KET&PET
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
Business
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên Sales & CSKH (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
 • Vị trí: HN/HCM - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh (Kids Tutoring)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
 • Vị trí: HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
Technical
 • Vị trí: HCM - Senior UX/UI Designer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/03/2021
 • Vị trí: HCM - Senior Back-end Developer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/03/2021
 • Vị trí: HCM - Software Tester
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
Marketing
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Manager
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/03/2021
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 13/03/2021
Video
 • Vị trí: HCM - Video Motion Editor
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/03/2021