TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Content
 • Vị trí: HCM - Academic Officer - Teacher Care
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 10/07/2021
Customer Service
 • Vị trí: HCM - CTV Chăm sóc khách hàng ca sáng (part-time)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: HCM - CTV Vận hành lớp học Tiếng Thái
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học (chiều-tối) - Tiếng Thái
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: HCM - CTV Vận hành lớp học
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: HCM - Nhân viên/CTV Chăm sóc khách hàng (Tiếng Thái)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học (chiều-tối)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
Business
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh (Tiếng Thái)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: ĐN/HN/HCM - CTV Bán hàng (Bán thời gian)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 26/06/2021
Technical
 • Vị trí: HCM - UX/UI Team Leader
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 21/07/2021
 • Vị trí: HCM - PHP Developer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
 • Vị trí: HCM - ReactJS/React Native Developer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021
Video
 • Vị trí: HCM - Video Motion Editor
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/06/2021