TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Marketing
 • Vị trí: HCM - Tuyển dụng Digital Marketing Specialist (Junior/Senior) (Vietnam)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 20/12/2021
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist (Junior/Senior) (Thailand)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/12/2021
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist (Indonesia)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/12/2021
 • Vị trí: HCM - Content Marketing Specialist (Indonesia)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 20/12/2021
HR & Accountant
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên C&B
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 10/12/2021
 • Vị trí: HCM - Chuyên viên Tuyển dụng
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 11/12/2021
Business
 • Vị trí: HCM/ĐN - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh (Indonesia)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 18/12/2021
 • Vị trí: ĐN - Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tiếng Thái (Kids Tutoring)
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 31/12/2021
 • Vị trí: HN - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 24/12/2021
Content
 • Vị trí: HCM - Senior Curriculum Developer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 24/12/2021
Customer Service
 • Vị trí: HCM - Technical Support - Hỗ trợ kỹ thuật học viên
  Số lượng: 2
  Hạn chót nộp: 18/12/2021
 • Vị trí: HCM - Vận hành lớp học - Tiếng Thái
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 18/12/2021
 • Vị trí: HCM - Chăm sóc học viên & Vận hành lớp học
  Số lượng: 5
  Hạn chót nộp: 11/12/2021
Technical
 • Vị trí: HCM - PHP Developer (Up to USD2000)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 11/12/2021
 • Vị trí: HCM - Software Tester
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 18/12/2021
 • Vị trí: HCM - ReactJS/React Native Developer (Up to USD1500)
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 24/12/2021