TUYỂN DỤNG

Được thử thách trong môi trường năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Được công nhận năng lực và mở rộng con đường thăng tiến. Bạn luôn được chào đón tại KynaForKids.vn!
Vị trí đang tuyển
Số lượng
Hạn chót nộp
Technical
 • Vị trí: HCM - Senior UX/UI Designer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 10/02/2021
 • Vị trí: HCM - Senior Back-end Developer
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 10/02/2021
Marketing
 • Vị trí: HCM - Marketing Manager
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 06/02/2021
 • Vị trí: HCM - Digital Marketing Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 28/02/2021
Content
 • Vị trí: HCM - Curriculum Specialist
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 30/01/2021
Product
 • Vị trí: HCM - Video Editor
  Số lượng: 1
  Hạn chót nộp: 31/01/2021