• Cấp độ Pre-Starters
  • Cấp độ Starters
  • Cấp độ Movers
  • Cấp độ Flyers

Ưu đãi khủng cho cha mẹ muốn
“Học thật sau khi học thử”

  • Bộ khóa học STEM: Toán, Khoa học, Công nghệ bằng tiếng Anh

  • Bộ bài tập và từ vựng đa dạng chủ đề

  • Khóa Phonics luyện phát âm chuẩn bản xứ

Chỉ còn 299 suất

ĐĂNG KÝ NGAY
ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

98% bé đều thay đổi bất ngờ nhờ Kyna English

Diệp Anh, 6 tuổi

Trước rất ghét tiếng Anh, nay đã học tự giác và hào hứng

Ngọc Hân, 8 tuổi

Tăng điểm tại trường từ 5, 6 lên 8, 9 trong 1 tháng

Diệu Linh, 6 tuổi

Từ chưa biết tiếng Anh tới thuộc 500 từ vựng trong 2 tuần

Minh Đức, 7 tuổi

Đậu Starters với điểm tuyệt đối 15/15 khiên