dieukien

Điều kiện trở thành giáo viên trên
Kyna For Kids

 • tick

  Chuyên môn về sư phạm, nuôi dạy trẻ, tâm lý học hoặc liên quan đến nuôi dạy trẻ em.

 • tick

  Kinh nghiệm thực tiễn áp dụng các phương pháp nuôi dạy trẻ.

 • tick

  Kinh nghiệm thực tế giảng dạy cho phụ huynh và học sinh.

 • tick

  Tự tin trước ống kính, khả năng truyền đạt tốt.

loiich

Lợi ích khi giáo viên hợp tác với
Kyna For Kids

 • crown

  Tiếp cận cộng đồng hơn 500,000 phụ huynh của Kyna for kids.

 • crown

  Hỗ trợ xây dựng, thiết kế khóa học thông minh, thu hút.

 • crown

  Thu nhập thụ động hấp dẫn và minh bạch.

Mời giáo viên hợp tác

Mời giáo viên hợp tác

Dành cho giáo viên/tổ chức (Áp dụng cho giáo viên, tổ chức hợp tác xây dựng các chương trình nuôi dạy trẻ)

teacher
dieukien

Điều kiện hợp tác với Kyna For Kids đối với các ứng dụng

 • tick

  Là các ứng dụng di động với nội dung, tính năng phù hợp với trẻ em. Ưu tiên các ứng dụng được các tổ chức giáo dục, tổ chức y tế thẩm định và công nhận.

 • tick

  Ưu tiên các ứng dụng đã có người dùng và qua giai đoạn thử nghiệm.

 • tick

  Ứng dụng cần được sử dụng trên mọi nền tảng, thiết bị.

loiich

Lợi ích khi ứng dụng hợp tác với
Kyna For Kids

 • crown

  Tiếp cận cộng đồng hơn 500,000 phụ huynh của Kyna for kids.

 • crown

  Kênh phân phối, thanh toán hiệu quả.

 • crown

  Hỗ trợ vận hành, chăm sóc người dùng.

Mời đối tác ứng dụng hợp tác

Mời đối tác ứng dụng hợp tác

app