Download Ebook “CHỜ ĐẾN MẪU GIÁO THÌ ĐÃ MUỘN”

Dựa trên những nghiên cứu về sinh học của não bộ và di truyền học. Tác giả Ibuka Masaru đã khẳng định sự phát triển về trí tuệ và năng lực của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Giai đoạn này là “thời kỳ thích hợp” để “nuôi dậy … Continue reading Download Ebook “CHỜ ĐẾN MẪU GIÁO THÌ ĐÃ MUỘN”