THAM GIA NGAY

Đăng ký trở thành đối tác tiếp thị liên kết cùng Kynaforkids
Gia tăng thu nhập
với chi phí 0Đ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Đăng Tuấn
  • SĐT/Zalo: 0903641309
  • Email: affiliates@kynaforkids.vn
Họ và tên
Số điện thoại
Email
Vui lòng đăng ký tài khoản tại Kynaforkids.vn
(https://learning.kynaforkids.vn/dang-ky) bằng email chính của bạn. Email này sẽ làm tài khoản đăng nhập cũng như nhận các thông tin như đối soát, thanh toán hoa hồng, các cập nhật quan trọng khác.
Bạn sẽ giới thiệu, quảng bá các khóa học của Kynaforkids bằng hình thức nào
Facebook, fanpage, group, youtube channel.... hay các kênh tiếp thị mà bạn sẽ sử dụng để quảng bá, tiếp thị

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Đăng Tuấn
  • SĐT/Zalo: 0903641309
  • Email: affiliates@kynaforkids.vn