CHÍNH SÁCH

1. Chính sách hoa hồng:

Hoa hồng cho mỗi đơn thành công lên tới 35% giá trị đơn hàng
Chính sách hoa hồng + thưởng nóng cụ thể cho từng khóa học,
mời bạn xem chi tiết tại: http://bit.ly/chinh-sach-affiliate

2. Đối soát và thanh toán:

 • a. Thời hạn thanh toán hoa hồng:

  Hoa hồng sẽ được đối soát vào ngày 26-28 hàng tháng cho tháng trước đó và gửi mail tới những affiliate có hoa hồng trong đợt đối soát đó. Sau đó 5-7 ngày sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bạn trong Hợp Đồng.

  Ví dụ: Bạn giới thiệu đơn hàng thành công trong tháng 9 thì sẽ nhận được mail đối soát vào 26-28 tháng 10 và sẽ nhận được tiền hoa hồng vào ngày từ ngày 01-05 tháng 11

 • b. Hình thức thanh toán:Chuyển khoản ngân hàng

 • c. Mức thanh toán hoa hồng tối thiểu & thuế TNCN:

  Hạn mức thanh toán tối thiểu là 200.000 đồng/tháng. Nếu bạn chưa đạt mức 200.000 đồng thì sẽ cộng vào các tháng sau và thanh toán cho bạn khi đạt tổng 200.000 đồng. Cuối năm Kynaforkids sẽ tổng hợp và thanh toán cho toàn bộ affiliate có hoa hồng dưới 200.000đ.

  Thuế thu nhập cá nhân:

  Nếu hoa hồng của bạn > 2 triệu đồng/tháng sẽ cần phải khấu trừ thuế 10% theo điểm i khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC. Hết năm Kynaforkids sẽ cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho bạn.

  Nếu hoa hồng của bạn < 2 triệu đồng/tháng, bạn sẽ không bị khấu trừ thuế 10% mà sẽ được nhận đủ số hoa hồng phát sinh trong tháng.

3. Chính sách chạy quảng cáo:

a. Đối với Google Ads: các bạn không được chạy các từ khóa liên quan đến Brand name như: Kynaforkids, Kyna for kids, Kyna English, Kyna Soroban….Các tài liệu, video, hình ảnh khác bạn được sử dụng bình thường.

b. Đối với Facebook, Cốc Cốc, Zalo và các nền tảng quảng cáo khác: các bạn có thể sử dụng brand name Kynaforkids, Kyna English…..cũng như các bài viết, video, hình ảnh của Kynaforkids để chạy quảng cáo.

c. Nếu bạn muốn chạy trên landing page riêng để tối ưu chuyển đổi, chi phí, hãy liên hệ đội ngũ Kynaforkids để được cung cấp mã iframe gắn vào form đăng ký. Khi đó khách hàng đăng ký trên landing page của bạn sẽ được bắn thẳng về dashboard của Kynaforkids để ghi nhận hoa hồng và được telesales tư vấn chốt đơn ngay lập tức.